Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt00000089xR"

O studiach

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z systemowym podejściem do rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego dzieci i nastolatków.

Zajęcia dostarczają wiedzę na temat podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Skupiają się na specyfice pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście pracy z dziećmi z różnorodnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Słuchacze poznają procedury diagnozy i zasady budowania strategii korygujących ryzykowne zachowania. Poszerzą swoje umiejętności w zakresie pracy z grupą i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Mocnym wyróżnikiem kierunku są zajęcia dotyczące diagnozy rodziny i planowania pomocy w sytuacji kryzysu systemu rodzinnego.

W ramach studiów słuchacze odbywają 40 godzin praktyk w placówkach, których działalność statutowa obejmuje pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie.

 

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które chcą przyczynić się do budowania systemowych rozwiązań w szkołach lub placówkach działających na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie.

Studia kierujemy m.in. do:

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • pedagogów specjalnych,
 • psychologów szkolnych,
 • wychowawców pracujących w świetlicach środowiskowych,
 • wychowawców placówek wsparcia dziennego i placówek opieki,
 • osób, które pracują z dziećmi i rodzinami, szczególnie w trudnych środowiskach,
 • osób zainteresowanych rozwojem kompetencji wychowawczych.

Dlaczego warto?

 1. W ramach studiów odbędziesz 40 godzin praktyk obejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą zarówno zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanymi społecznie
 2. Zdobędziesz rzetelną wiedzę praktyczną, opartą na najnowszych doniesieniach naukowych
 3. Rozwiniesz umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem w kontakcie indywidualnym i grupowym
 4. Poznasz metody planowania pomocy w sytuacji kryzysu systemu rodzinnego
 5. Poszerzysz wiedzę o specyfice pomocy dzieciom z różnorodnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi
 6. Otrzymasz praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
 7. Poznasz elementy terapii zajęciowej i arteterapii
 8. Odkryjesz metody rozwijania wyobraźni i myślenia twórczego

Program studiów

Blok tematyczny

Wybrane zagadnienia z psychologii

Wykład

Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej

Blok tematyczny

Rodzina – dysfunkcje, diagnoza, pomoc

Wykład / warsztaty

Rodzinne uwarunkowania ryzykownych zachowań. Rodzina dotknięta problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny i planowanie pomocy

Blok tematyczny

Metody i formy pracy psychokorekcyjnej zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Wykład / warsztaty

Budowanie strategii korygującej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie

Blok tematyczny

Metodyka pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą

Warsztaty

Praca z grupą i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Warsztaty

Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem

Warsztaty

Metoda projektu w socjoterapii

Warsztaty

Praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym

Wykład

Nauczyciel i wychowawca w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Blok tematyczny

Metody i formy pracy psychokorekcyjnej zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Warsztaty

Zmiana jest możliwa. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA)

Warsztaty

Prezentacja wybranych metod pracy wykorzystywanych w korekcji zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki

Warsztaty

Pedagogika zabawy. Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego, poszerzanie świata doznań

Blok tematyczny

Metodyka pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą

Warsztaty

Twórczość i rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży z elementami arteterapii

Blok tematyczny

Metody i formy pracy psychokorekcyjnej zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Seminarium

Studium przypadku dziecka przejawiającego zaburzone zachowania

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godz. praktyk. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online (20%). Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Obecność na zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich przedmiotów zakończonych oceną
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • Zaliczenie praktyk
 • Złożenie pracy końcowej: studium przypadku dziecka przejawiającego zaburzone zachowania według podanego schematu

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców to specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i socjoterapii. Reprezentują ośrodki, placówki i poradnie specjalizujące się w pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w środowisku szkolnym i opiekuńczym.

  Kierowniczka merytoryczna studiów

 •  
  Magdalena Wieczorek
   
  pedagożka, nauczycielka, trenerka
 •  
  Bożena Bucka
   
  psycholożka, trenerka
 •  
  Mariola Gajek-Czapla
   
  pedagożka, terapeutka
 •  
  Aleksandra Karasowska
   
  psycholożka, licencjonowana trenerka PTP
 • dr hab., prof. UMCS
  Małgorzata Kuśpit
  dr hab., prof. UMCS
  psycholożka i biegła sądowa, nauczycielka akademicka
 •  
  Sabina Müller
   
  trenerka w oświacie, coach, pedagożka, logopedka
 •  
  Tomasz Stuła
   
  trener, wychowawca
 •  
  Tomasz Wojtasik
   
  psycholog, nauczyciel

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj