Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbP"

O studiach

Praktyczna psychologia społeczna to kierunek umożliwiający dogłębne zrozumienie ludzkich emocji i zachowań. Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w wielu dziedzinach. Poznają mechanizmy rządzące naszą motywacją i interakcjami społecznymi oraz zgłębiają tajniki procesów poznawczych. Uczą się oddziaływać na innych osobiście, a także poprzez skuteczne kampanie społeczne i reklamowe. Poznają czynniki wpływające na nasze codzienne wybory. Nabywają wiele cennych umiejętności: panowania nad stresem, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania energią, przemawiania publicznie i prowadzenia negocjacji..

Absolwenci posiadają nie tylko szeroką wiedzę, lecz także pożądane na rynku pracy kompetencje miękkie.

Więcej informacji o studiach

Na zajęciach omawiane są zagadnienia z wielu dziedzin psychologii, takich jak psychologia społeczna, psychologia wywierania wpływu, psychologia konsumenta, psychologia finansowa, psychologia reklamy, psychologia emocji i motywacji, psychologia poznawcza, psychologia osiągnięć. Słuchacze poznają również podstawy coachingu. Zajęcia obejmują zarówno teoretyczne wykłady, jak i warsztaty, pozwalające na zastosowanie jej w praktyce i trwałe przyswojenie umiejętności przydatnych w życiu.

 

Czy to studia dla ciebie?

Kierunek jest adresowany do osób zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w życiu osobistym i zawodowym, m.in. w budowaniu relacji międzyludzkich.

Dlaczego warto?

 1. Dogłębnie rozumiejąc ludzkie myśli, emocje i zachowania, zbudujesz trwalsze i bardziej satysfakcjonujące relacje osobiste i zawodowe.
 2. Opanujesz techniki radzenia sobie ze stresem, dzięki czemu zachowasz klarowność myśli i zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji nawet w trudnych sytuacjach.
 3. Zwiększysz swoją efektywność w pracy, ponieważ będziesz stosować sprawdzone metody nauki, skutecznie zarządzać swoją energią i emocjami, efektywnie delegować zadania i tworzyć pozytywną atmosferę w zespole.
 4. Posługując się technikami perswazji i negocjacji, będziesz w stanie przekonywać innych do swoich pomysłów i przekonań, wpływać na ich wybory i działania, a także umiejętnie łagodzić potencjalne konflikty.
 5. Wiedza z zakresu psychologii konsumenta i technik reklamowych pozwoli ci tworzyć skuteczne kampanie marketingowe, trafiające do potrzeb i pragnień klientów.
 6. Dzięki dużej liczbie godzin zajęć warsztatowych w kameralnych grupach opanujesz nowe umiejętności w komfortowych warunkach.
 7. Kierunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem od kilkunastu lat, ponieważ wiedza i umiejętności psychologiczne są cenione w każdym czasie.

Program studiów

Blok tematyczny

Psychologia ogólna

Wprowadzenie do psychologii ogólnej

Celem wykładu jest przekazanie informacji o psychologicznych podstawach zachowań człowieka, obejmujących emocje, procesy poznawcze i inteligencję, różnice między ludźmi wynikające z temperamentu i osobowości.

Wprowadzenie do psychologii społecznej

Celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę psychologii społecznej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami i teoriami oferowanymi przez tę dyscyplinę. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia funkcjonowania w grupie, znaczenia stereotypów w życiu człowieka, podstaw zachowań agresywnych oraz znaczenia atrakcyjności interpersonalnej.

Psychologia wywierania wpływu

Celem wykładu jest omówienie podstaw i technik wpływu społecznego w kontekście kontaktów interpersonalnych, w grupach zadaniowych oraz w skali masowej.

Psychologia konsumenta

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumentów oraz przedstawienie przykładów wykorzystania tej wiedzy w marketingowej praktyce komunikacji z konsumentami

Psychologia finansowa

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża zachowań finansowych. W trakcie zajęć będzie się można dowiedzieć m.in. czy dzieci powinny otrzymywać wynagrodzenie za dobre oceny, w jaki sposób rozumienie funkcji banku wpływa na gotowość do korzystania z jego usług i jakie są związki pieniędzy ze szczęściem

Psychologia reklamy

Celem wykładu jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat psychologicznych podstaw efektywności przekazów reklamowych

Blok tematyczny

Komunikacja: od strategii do wystąpień publicznych

Budowanie strategii komunikacyjnej

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu planowania komunikacji – zarówno na poziomie organizacji, jak i osoby indywidualnej. Wykłady obejmą obszary od analizy odbiorców komunikacji i ich potrzeb, przez określenie celów, dobór optymalnych środków przekazu i treści komunikatu, po analizę skuteczności wdrożonej komunikacji.

Wystąpienia publiczne – jak mówić by nas słuchano?

Celem warsztatu, bazującego na metodach behawioralno-poznawczych, jest rozwój praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi. Uczestnicy będą mieli okazję udoskonalić swoją technikę mówienia (emisja głosu i wokalizacja), komunikacji (reagowanie na działania publiczności) i zarządzania swoimi emocjami (radzenie sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi).

Komunikacja kryzysowa

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad komunikowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Wykłady obejmą zarówno obszar komunikacji przedsiębiorstw i organizacji (m.in. obszar PR kryzysowego), jak i komunikacji indywidualnej

Coaching - metoda i zastosowania

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o coachingu jako metodzie oraz jej powiązaniach z innym metodami, jak: szkolenia, psychoterapia, doradztwo, mentoring; także pokazanie specyfiki wykorzystania narzędzi coachingu przez menedżera. Główna część zajęć poświęcona będzie na poznanie wybranych narzędzi z zakresu coachingu, m.in. dotyczących rozpoznawania źródeł motywacji wewnętrznej, dzielenia się sprawdzonymi strategiami, wykorzystywania metafory do zmiany, planowania projektów, zastosowania strategii kreatywności, podejmowania decyzji dotyczących wyboru ścieżki zawodowej, uruchamiania mocnych stron.

Blok tematyczny

Indywidualne kompetencje społeczne

Psychologia osiągnięć

Celem warsztatu jest podniesienie u uczestników indywidualnej efektywności funkcjonowania, jak też zwrócenie uwagi na pozytywne efekty współpracy i wymiany doświadczeń w zespole.

Kreowanie wrażenia i autoprezentacja

Celem warsztatu jest m.in. podniesienie świadomości uczestników co do wpływu własnej autoprezentacji na innych ludzi, ćwiczenie umiejętność trafnej oceny, jak inni odbierają nasze zachowania i umiejętność dobrania odpowiednich technik kreowania wrażenia, a także radzenie sobie ze skutkami niepożądanego wrażenia.

Budowanie zespołu

Celem warsztatu jest m.in. zintegrowanie grupy, wykształcenie odpowiednich form współpracy i rozwijanie kreatywności uczestników.

Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i wyćwiczenie u uczestników umiejętności realizowania obowiązków przy optymalnym wykorzystaniu czasu i własnej energii. Po tym warsztacie uczestnicy będą potrafili stosować kluczowe reguły efektywnego wykorzystania czasu i wydajności, a w efekcie: doprowadzać do wykonania zadań z motywacją i bez zbędnej zwłoki, rozróżniać priorytety zadań, realizować zadania wydajniej, oszczędzając nawet 20% czasu, a co za tym idzie funkcjonować w pracy w sposób zorganizowany i profesjonalny.

Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach

W trakcie warsztatu zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu negocjacji i psychologicznych podstaw negocjacji, obejmująca sposoby przygotowywania się do negocjacji, prowadzenia negocjacji oraz postępowania po zakończeniu negocjacji. Słuchacze będą rozwiązywali konkretne problemy, stosując różne strategie i taktyki w ćwiczeniach i symulacjach negocjacji.

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 214 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z testów wiedzy.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą wybitni psychologowie i trenerzy.

  Kierowniczka kierunku

 • dr hab., prof. ALK
  Grażyna Wąsowicz
  dr hab., prof. ALK
  psycholog ekonomiczny
 • prof. dr hab.
  Dariusz Doliński
  prof. dr hab.
  wybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
 •  
  Witold Siekierzyński
   
  psycholog ekonomiczny, manager i ekspert
 • dr
  Paulina Sobiczewska
  dr
  Kierownik studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji. Wykładowca na Wydziale Psychologii w Warszawie
 •  
  Joanna Trochimczuk
   
  psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie komunikacji
 •  
  Agnieszka Węgrowska-Szukalska
   
  psycholog, wieloletni konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, trener
 • dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  Dorota Wiśniewska-Juszczak
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholożka społeczna, trenerka biznesu
 • dr hab., prof. UW
  Marcin Zajenkowski
  dr hab., prof. UW
  psycholog
 •  
  Grzegorz Zawiłowski
   
  certyfikowany coach i psychoterapeuta systemowy

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 930 PLN 9 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 400 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 1 racie 8 400 PLN 8 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025