Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

prof. dr hab. 

Paweł Boski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce – najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994 r.), a następnie na Uniwersytecie SWPS (od 1997 r.). Przez wiele lat pracował w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi oraz tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne.

Wieloletni członek oraz osoba funkcyjna International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). W latach 2007–2013 zastępca redaktora naczelnego „Journal of Cross-Cultural Psychology”. Redaktor konsultant „International Journal of Intercultural Relations”. W 2000 r. organizator XV Kongresu IACCP w Pułtusku; w 2017 r. organizator IX Europejskiego Kongresu IACCP na Uniwersytecie SWPS. W 2023 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO).

Jest autorem wielokrotnie nagradzanego podręcznika pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (2010 r.), a także współautorem książki popularnonaukowej „Podróże psychologiczne przez kultury świata” (2015 r.) – zbioru refleksji z podróży, zaprezentowanych w kontekście wiedzy z zakresu psychologii międzykulturowej i antropologii, w którym dzieli się z odbiorcami swoimi spostrzeżeniami m.in. z wielu lat badań i pracy naukowej w Afryce.

Jest promotorem 200 prac magisterskich z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ośmiu doktoratów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia międzykulturowa

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni