logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Paweł Ostaszewski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej
Instytut Psychologii ,
pawel ostaszewski

prof. dr hab.

Paweł Ostaszewski

Instytut Psychologii
dyrektor
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie. Interesuje się wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii. Bada behawioralne metody zmiany zachowania, zwłaszcza rozwijanie tzw. elastyczności psychologicznej poprzez metody stosowane w ramach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Zajmuje się także analizą procesu dokonywania wyboru oraz problematyką samokontroli i impulsywności w sytuacji nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku.

Współautor takich publikacji jak: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (2012), „Analiza zachowania. Vademecum” (2016), „Współczesna psychologia behawioralna” (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu biologicznych podstaw zachowania, klinicznych zastosowań psychologii behawioralnej, podstawowych procesów i pojęć z analizy zachowania oraz kształtowania i modyfikacji zachowania. Jest również koordynatorem specjalności Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowań.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Behawioryzm
  • Analiza zachowania
  • Dokonywanie wyboru
  • Wpływ nagród i kar na zachowanie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni