logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
maj konrad

prof. dr hab.

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog, socjolog. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne.

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Recurring Visiting Professor w Central European University w Budapeszcie. W przeszłości visiting professor amerykańskich uniwersytetow: Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers.

Członek licznych rad redakcyjnych czasopism politologicznych, wśród nich najważniejsze to: European Journal of Political Research, Political Studies, European Union Politics, Populism Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Najważniejsza publikacja książkowa: “Post-Communist Party Systems”, Cambridge University Press.


Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Wpływ społeczny
 • wybory
 • prawo wyborcze
 • demokracja, demokratyzacja, odwroty od demokracji, autorytaryzm, populizm
 • partie, systemy partyjne i polityczne
 • polityka UE, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, polityka USA
 • zachowania polityczne i wyborcze

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni