logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Radosław Markowski
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,
radoslaw markowski

prof. dr hab.

Radosław Markowski

Instytut Nauk Społecznych
dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog, socjolog. Specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne.

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Recurring Visiting Professor w Central European University w Budapeszcie. W przeszłości visiting professor amerykańskich uniwersytetow: Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers.

Członek licznych rad redakcyjnych czasopism politologicznych, wśród nich najważniejsze to: European Journal of Political Research, Political Studies, European Union Politics, Populism Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Najważniejsza publikacja książkowa: “Post-Communist Party Systems”, Cambridge University Press.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Wpływ społeczny
  • wybory
  • prawo wyborcze
  • demokracja, demokratyzacja, odwroty od demokracji, autorytaryzm, populizm
  • partie, systemy partyjne i polityczne
  • polityka UE, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, polityka USA
  • zachowania polityczne i wyborcze

Informacje prasowe