logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Rafał Albiński
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
BIO Rafal Albinski

dr

Rafał Albiński

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych

Dla mediów:

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii poznawczej i klinicznej. Interesuje się problematyką zarządzania czasem i prokrastynacji, czyli odkładania spraw na później (zwlekania), a także wpływem nowoczesnych technologii na codzienne funkcjonowanie (w tym uzależnień behawioralnych związanych z tymi technologiami).

W badaniu przeprowadzonym w ramach pracy doktorskiej zweryfikował, w jaki sposób proces starzenia się i obniżony nastrój wpływają na funkcjonowanie pamięci prospektywnej, odpowiedzialnej za pamiętanie o planach i zamiarach.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych (na studiach prowadzonych w języku polskim i angielskim). Pełni rolę koordynatora kierunku psychologia w języku angielskim.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Pamięć
  • Prokrastynacja
  • Efektywne zarządzanie czasem
  • Pamięć prospektywna
  • Obniżony nastrój a pamięć
  • Pamięć osób starszych