logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Sandra Frydrysiak
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Kulturoznawstwa
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Sandra Frydrysiak

dr

Sandra Frydrysiak

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa

Dla mediów:

Profil naukowy

Kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach gender studies, dance studies oraz new media studies. Wykładowczyni w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu oraz w Zakładzie Tańca UMFC w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. 

Autorka książki „Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca” (2017, w trakcie publikacji). Posiada tytuły magistra: stosunków międzynarodowych, socjologii oraz international gender studies (Uniwersytet Łódzki oraz Universidad de Oviedo). We współpracy z Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości IP PAN prowadzi projekt badawczy „Kognitywny Obraz Tańca”, w ramach którego bada percepcję tańca w wirtualnej rzeczywistości. Najbardziej interesują ją interdyscyplinarne badania urzeczywistniane na skrzyżowaniu nauk, sztuk, mediów i technologii. 

Feministka i aktywistka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna.

Na Uniwersytecie SWPS współprowadzi koło naukowe „My gender” oraz organizuje wydarzenia kulturalne związane z tematyką płci kulturowo-społecznej. Prowadzi zajęcia poświęcone sztuce współczesnej, nowym mediom, tańcowi oraz szeroko definiowanemu kulturoznawstwu krytycznemu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Sztuka współczesna
  • Nowe media
  • Taniec

Informacje prasowe