logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarny

dr

Sylwia Bedyńska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół oddziaływania stereotypów. Prowadzi badania nad zjawiskiem zagrożenia stereotypem, czyli nad tym, jak negatywne etykietowanie zdolności członków grupy wpływa na ich rzeczywiste osiągnięcia i funkcjonowanie społeczne. Analizuje znaczenie tego zjawiska dla przebiegu procesów rozumowania na bazie modeli umysłowych oraz strategii stosowanych podczas wnioskowania. Bada rolę zagrożenia stereotypem dla odczuwanej satysfakcji z pracy i poziomu wypalenia zawodowego oraz wpływ aktywizacji negatywnego wyobrażenia na efektywność pamięci operacyjnej, postrzeganie siebie i świata społecznego.

Interesuje się również błędami w przetwarzaniu informacji liczbowych i zjawiskiem bezradności intelektualnej powstającym wtedy, gdy mimo efektywnego wysiłku nie można rozwiązać zadań poznawczych. Także edukacyjne problemy uczniów zdolnych są jej szczególnie bliskie.

Współautorka książek: „Kim jestem? Przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności" (2010) oraz „Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych" (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Stereotypy
  • Uczenie się
  • Seksizm
  • Intelekt
  • Wybitne zdolności

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni