logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 40 godzin dydaktycznych/4 dni po 10 godzin

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Badanie neuropsychologiczne dorosłego
 

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

uswps FB KATOWICE neuropsychologia dorosly 1200 627

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie psychologicznej diagnozy stanu neuropsychologicznego. Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozy neuropsychologicznej dorosłych w podejściu psychometrycznym i eksperymentalno-klinicznym, zapoznają się także z praktyką przeprowadzania badania i formułowania wniosków.

W trakcie badania przedstawione zostaną następujące testy stosowane w diagnozie neuropsychologicznej dorosłego:

 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke’s Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów/absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Program

1. Podstawowe założenia oceny neuropsychologicznej- pytanie o związek mózgu z zachowaniem (2 godz.)
2. Ocena neuropsychologiczna w praktyce klinicznej- kogo, gdzie, w jakim celu badamy (1 godz.)
3. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej- podejście psychometryczne i eksperymentalno-kliniczne, wady i zalety z perspektywy neuropsychologii klinicznej (1 godz.)
4. Rozpoczynamy badanie- metody diagnozy dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych PTP (1 godz.)
5. Przesiewowe metody oceny neuropsychologicznej w procesie diagnozy pogorszenia sprawności poznawczej i procesów otępiennych: (6 godz.)

 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke’s Cognitive Examination- III (ACE-III)

6. Prezentacja przypadku (3 godz.)
7. Metody badania pamięci- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy (11 godz.)

 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg Hillersa
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Próby kliniczne

8. Metody badania funkcji wykonawczych- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy

 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń
 • Próby kliniczne

9. Prezentacja przypadku (3 godz.)

Kadra

joanna metta pieszka

Joanna Metta-Pieszka

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta neuropsychologiczny, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu z ponad 20 letnim doświadczeniem,. 12-letni staż pracy w neurologicznej poradni zaburzeń pamięci, konsultant w zakresie neuropsychologii ZUS Sosnowiec, współpracownik zespołu terapeutyczno – diagnostycznego NZOZ „Kompas" PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie. Prowadzi szkolenia dla psychologów w Centrum Diada w Gliwicach, NZOZ Kompas w Będzinie, Wojskowej Poradni Psychologicznej w Krakowie dla psychologów resortowych MON, PPP oraz ROD-K w województwie śląskim.

Rekrutacja i opłaty

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów/absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1250 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

1350 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia