logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podstawy interwencji kryzysowej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia podstawowe i szczegółowe dotyczące interwencji kryzysowej. Ważną częścią szkolenia jest charakterystyka i poszukiwanie rozwiązań w przypadkach takich jak: podjęcie próby samobójczej, myśli suicydalne, przemoc, nadużycia seksualne, żałoba, nagła śmierć, stany depresyjne. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w ramy teoretyczne interwencji kryzysowej, jednak znaczna część zajęć poświęcona zostanie wymianie doświadczeń, dyskusji, a przede wszystkim ćwiczeniom umiejętności praktycznych w prowadzeniu interwencji. Poruszona zostanie specyfika pracy interwenta w terenie oraz stacjonarnie – w placówce. Nieodłącznym elementem szkolenia będzie także doskonalenie umiejętności w rozpoznawaniu i ocenie kryzysu, zasad i strategii indywidualnej interwencji czy też przeprowadzenie interwencji z kilkoma klientami (np. z rodziną). Realizując część praktyczną szkolenia uczestnicy zapoznają się z wielostronną pomocą w kryzysach, aspektami formalnymi oraz z zagadnieniem interwencji telefonicznej jako formy pierwszego kontaktu.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z tematyką interwencji kryzysowej;
 • Nabycie praktycznych umiejętności pracy z osobami doświadczającymi kryzysów psychologicznych;
 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu interwencji kryzysowej;
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi zastosowaniami wiedzy teoretycznej.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, prawników, studentów kierunków społecznych, policjantów, a także dla osób, które na co dzień pracują z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści dla osób uczestniczących

Uczestnicy szkolenia podniosą swoje kompetencje w zakresie komunikacji z klientem w obszarze interwencji kryzysowej, zdobędą narzędzia do pracy z trudnym klientem. Nabędą także umiejętności rozpoznawania konieczności podjęcia decyzji o przeprowadzeniu interwencji w celu jak najszybszego przerwania kryzysu, dowiedzą się też, jak wdrażać procedury z obszaru szybkiego reagowania w celu skutecznego niesienia pierwszej pomocy psychologicznej. Niezależnie od doświadczeń zawodowych – szkolenie uporządkuje nie tylko poziom wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim będzie pomocne w doskonaleniu kompetencji praktycznych.

Program

Wybrane treści programowe

Dzień pierwszy:

 • modele interwencji kryzysowej;
 • definicje kryzysu i jego rodzaje;
 • dynamika kryzysu;
 • kontakt z klientem stosującym przemoc;
 • kontakt z klientem doświadczającym przemocy;
 • interwencja kryzysowa w stanach zagrożenia życia;
 • interwencja w sytuacji nadużycia seksualnego;
 • różnice między interwencją kryzysową a psychoterapią.

Dzień drugi:

 • kontakt z trudnym klientem;
 • interwencja telefoniczna;
 • formalne obszary pracy interwenta;
 • budowanie planu pomocy;
 • współpraca z instytucjami i służbą zdrowia;
 • WARSZTATY.

Kadra

kucharzak piotr

Piotr Kucharzak

psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 540). Pracował jako psycholog m.in. w Centrum Integracja w Gdyni, Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przeprowadził wiele godzin szkoleń z uczestnikami kursów (m.in. dla kadr medycznych) i zajęć ze studentami. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas stażu w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku. Współpracował z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Gdyni, a także z Grupą LuxMed. W ostatnich latach pracował w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu SWPS. Jest założycielem Pracowni Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Gdyni. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Esculap.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Opłata

300 zł - studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS

400 zł - osoby spoza Uniwersytetu SWPS

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

1-2 lutego 2020