logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1dzień

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zaburzenia odżywiania
– diagnoza i podstawy pracy terapeutycznej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie "Zaburzenia odżywiania – diagnoza i podstawy pracy terapeutycznej" składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części wykładowej uczestnicy zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi zaburzeń odżywiania, poznają ich charakterystykę oraz zaburzenia i choroby współwystępujące. Uczestnikom będą prezentowane przypadki kliniczne oraz fragmenty filmów. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane techniki psychoterapeutyczne użyteczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Uczestnicy przećwiczą je podczas części praktycznej w trakcie odgrywania scenek terapeuta – pacjent.
Dodatkowo zostaną przedstawione formy pomocy dla osób chorujących na zaburzenia łaknienia oraz specyfika pracy z rodzinami osób nimi dotkniętych.

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z kryteriami diagnostycznymi oraz specyfiką poszczególnych zaburzeń odżywiania,
 • pogłębienie wiedzy na temat pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania i jego rodziną,
 • przedstawienie technik psychoterapeutycznych użytecznych w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i przećwiczenie ich w praktyce.

Adresaci

Studenci kierunków psychologicznych, pedagogicznych i medycznych, psycholodzy, psychoterapeuci i lekarze oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Korzyści dla osób uczestniczących:

 • pogłębienie wiedzy w zakresie zaburzeń odżywiania, także na przykładzie przypadków klinicznych,
 • poznanie technik pracy psychoterapeutycznej stosowanych w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania,
 • przećwiczenie poznanych metod w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Program

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania według ICD-10.
 2. Zaburzenia i choroby współwystępujące z zaburzeniami odżywiania się.
 3. Specyfika pracy psychoterapeutycznej z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania (protokoły poznawczo-behawioralne Ch. Fairburna).
 4. Techniki wykorzystywane w pracy psychoterapeutycznej z zaburzeniami odżywiania.
 5. Specyfika pracy z rodziną osoby chorującej na zaburzenia odżywiania.
 6. Ćwiczenia praktyczne – scenki terapeuta – pacjent – zastosowanie technik psychoterapeutycznych.
 7. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Kadra

magdalena jaroch lidzbarska

Magdalena Jaroch-Lidzbarska

Psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie jak i od substancji psychoaktywnych i ich rodzinami w Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni (praca indywidualna i grupowa), aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku Wrzeszczu, wykładowca na Uniwersytecie SWPS (przedmiot: Uzależnienia behawioralne), wiele lat pracowała w nurcie „redukcji szkód" jako streetworker i partyworker z osobami wykluczonymi społecznie oraz młodzieżą zagrożoną uzależnieniami w fundacji „Czyste Dźwięki" Sopot, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (nurt poznawczo-behawioralny) w Gdańsku Wrzeszczu. Podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz na różnorodnych szkoleniach i konferencjach. Współautorka monografii "Innowacja-Integracja-Inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień".

Rekomendacje:
Praca psychoterapeutyczna z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i ich rodzinami w Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego, uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych tematyce zaburzeń odżywiania, organizacja Światowego Dnia Walki z Anoreksją na Uniwersytecie SWPS w latach 2013-2015.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Opłata

230 zł /os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. 10% zniżki dla studentów i absolwentów SWPS oraz Uniwersytetu SWPS

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

16.11.2019