Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne
naukowo-badawczy
studencki
realizowany

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłościwśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

Kamila Czepczor-Bernat
kierownik projektu
mgr
Kamila Czepczor-Bernat

psycholog, zajmuje się psychologią jedzenia i psychologicznym kontekstem cielesności

wartość projektu: 115 400 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości

wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania115 400 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – grudzień 2020

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie wskazuje na wzrost rozpowszechnienia otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych na przestrzeni ostatnich lat. Pomimo prowadzonych kampanii i programów prewencji otyłości statystyki biją na alarm. Jednak z uwagi na istnienie wielu negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych otyłości, nadal poszukuje się nowych interdyscyplinarnych sposobów rozumienia otyłości, które pomogą w stworzeniu skutecznych metod pomocy. Projekt mgr Kamili Czepczor-Bernat jest odpowiedzią na powyżej opisany problem. Laureatka grantu Preludium13 zbada zależności zachodzące pomiędzy zmiennymi o charakterze socjalnym, fizycznym i psychicznym.

Opis projektu

Założenia i cele

Powszechnie wiadomo, że otyłość związana jest z dużą liczbą negatywnych konsekwencji somatycznych i psychicznych. Osoby z otyłością odczuwają niższą jakość życia, są bardziej niezadowolone z własnego ciała oraz doświadczają więcej negatywnych emocji. Wśród dzieci i młodzieży bycie otyłym jest także związane z większym ryzykiem doświadczenia stygmatyzacji i przemocy werbalnej. Ponadto, wiele osób posiadających nadmierną masę ciała w dzieciństwie, jest otyłych w okresie dorosłości, co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia chorób współwystępujących z otyłością w trakcie życia. Co zrobić zatem w sytuacji kiedy wiedza na temat etiologii oraz czynników istotnych dla powstania i utrzymania otyłości w grupie dzieci i młodzieży jest niewielka?

Projekt badawczy „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne” ma na celu weryfikację modelu otyłości stworzonego na podstawie przeglądu licznych badań. Model ten skupia się na czynnikach istotnych dla powstania i utrzymywania się otyłości w grupie dzieci i młodzieży. 

Problem otyłości w projekcie rozpatrywany jest holistycznie – z uwzględnieniem czynników społecznych, fizycznych i psychologicznych.

Czepczor-Bernat, Kamila kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamila Czepczor-Bernat
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Kamila Czepczor-Bernatpsycholog, zajmuje się psychologią jedzenia i psychologicznym kontekstem cielesności

Metody badawcze

Badania zostaną przeprowadzone w grupie dzieci i młodzieży o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. Pomiar będzie wykonywany dwukrotnie w odstępie 15 miesięcy i będzie obejmował pomiar badanych w aspekcie ich funkcjonowania ekonomiczno-socjalnego, fizycznego (odnoszącego się do aktywności i sprawności fizycznej, sposobu odżywiania się) oraz psychologicznego (w kontekście istniejącej jakości życia, niezadowolenia z ciała, nasilenia negatywnych emocji, wprowadzanych restrykcji pokarmowych, motywacji do zmiany).

Użyteczność wyników

Informacje na temat zależności zachodzących pomiędzy przedstawionymi powyżej czynnikami o charakterze socjalnym, fizycznym i psychologicznym poszerzą wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest otyłość oraz pomogą stworzyć bardziej skuteczne działania i programy profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży.

 

Zespół badawczy

Brytek-Matera, Anna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Specjalizacja
Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Anna Brytek-Matera
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Anna Brytek-Materapsycholog, terapeuta, specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała
Natalia Kołodziejczyk

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]