logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Anna Brytek matera2

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Anna Brytek-Matera

Profesor na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach
Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab)
Kierownik studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała. Interesuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka książek „Obraz ciała - obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym” (2008), „Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej” (2009), „L’autorégulation du comportement et les troubles alimentaires. Perspectives interculturelles” (2010), „Jedzenie pod wpływem emocji” (2017), a także licznych artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health.

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, konkursu MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu zaburzeń odżywiania, zaburzeń wieku dziecięcego oraz zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia obrazu własnego ciała
  • Nawyki żywieniowe

Informacje prasowe