Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

Instytut Psychologii

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi uniwersytet SWPS

Cele badawcze

Idea

Współczesna psychologia społeczna jest niebywale zaawansowaną metodologicznie i statystycznie nauką – poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, szuka niebanalnych wyjaśnień pomagających nam zrozumieć ludzkie decyzje i zachowania. W poszukiwaniu coraz to nowych i bardziej wyrafinowanych metod często zapominamy, że najlepszym sposobem na sprawdzenie naukowej hipotezy jest znany metodologii badań od lat eksperyment. Nie rezygnując z zaawansowanych metod, członkowie Centrum koncentrują się na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi.

Cele i zadania

Członkowie centrum prowadzą szereg projektów naukowych, eksplorujące takie linie badań, jak:

 • wpływ społeczny w kontekście paradygmatu badania Milgrama,
 • strategie wpływu społecznego,
 • związek warunków atmosferycznych z przestępczością, zachowaniami moralnymi,
 • kłamstwo i jego uwarunkowania,
 • łańcuchowe zmiany zachowań, zachowania kompensacyjne,
 • moralne podstawy wegetarianizmu,
 • the question-behavior effect, the voter’s effect,
 • uwarunkowania i konsekwencje ostracyzmu i bullyingu (mobbingu),
 • potrzeba sensu i jej konsekwencje.

Nasz
zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Byrka
zobacz biogram
Cantarero, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Katarzyna Cantarero
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab. Katarzyna Cantareropsycholog specjalizująca się w psychologii społecznej i egzystencjalnej (kłamstwo, moralność, wpływ społeczny)
Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Gamian-Wilk, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Małgorzata Gamian-Wilk
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Małgorzata Gamian-Wilkpsycholog
Grzyb, Tomasz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Tomasz Grzyb
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzybtrener uhonorowany Certificate of Appreciation NATO, specjalista w zakresie wpływu społecznego
Rabinovitch, Aleksandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Aleksandra Rabinovitch
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Aleksandra Rabinovitchpsycholog, prowadzi badania nad znaczeniem więzi z obiektami symbolizującymi osoby bliskie, bada lęk i samotność oraz relacje człowieka z postaciami boskimi

Projekty
naukowe

Członkowie Centrum koncentrują się szczególnie na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi. Tematyka projektów skupia się na takich zagadnieniach, jak: wpływ społeczny, kłamstwo i jego uwarunkowania, łańcuchowe zmiany zachowań i zachowania kompensacyjne, uwarunkowania i konsekwencje mobbingu, moralne podstawy wegetarianizmu czy potrzeba sensu i jej konsekwencje.

PROJEKTY PROWADZONE

Konflikt unikanie–unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama

 • Okres trwania projektu: 2018–2021
 • Kierownicy projektu: prof. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS

Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową

 • Okres trwania projektu: 2017–2019
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS (w konsorcjum z Politechniką Wrocławską)

Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

 • Okres trwania projektu: 2015–2019
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach

 • Okres trwania projektu: 2015–2018
 • Kierownik projektu: dr Aleksandra Niemyjska
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

 • Okres trwania projektu: 2015–2018
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: FUGA

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

 • Okres trwania projektu: 2013–2017
 • Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS

Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych mobbingowi

 • Okres trwania projektu: 2014–2017
 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej - metodologia, etyka, praktyka

 • Okres trwania projektu: 2013–2015
 • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: FUGA

The spillover effect in environmental and health domains

 • Okres trwania projektu: 2011–2014
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Program: POMOST

Międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa w świetle teorii podstaw moralnych

 • Okres trwania projektu: 2011–2014
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: PRELUDIUM

Antropologia kłamstw życia codziennego

 • Okres trwania projektu: 2012–2013
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Program: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Wpływ społeczny mechanizmy psychologiczne

 • Okres trwania projektu: 2010–2013
 • Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Attitudes toward social groups within Campbell’s paradigm

 • Okres trwania projektu: 2010–2011
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Program: Iuventus Plus

Skontaktuj się
z nami

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

Dane teleadresowe

Uniwersytet SWPS
Instytut Psychologii
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław

[email protected]Zespół

Kierownik Centrum
prof. dr hab. Dariusz Doliński

[email protected]