logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Monika Kornacka
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Instytut Psychologii , Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych,
czarne

dr

Monika Kornacka

Instytut Psychologii
zastępca dyrektora
kierownik Emotion Cognition Lab (Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych)

Wydział Psychologii w Katowicach
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi (w szczególności powtarzającymi się myślami negatywnymi i dywagacją myśli) oraz terapią poznawczo-behawioralną. Interesuje się również treningami funkcji wykonawczych oraz użyciem nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i w badaniach nad psychopatologią.

Kieruje laboratorium „Emotion Cognition Lab”, gdzie wykorzystuje najnowsze metody i rozwiązania technicznie (aplikacje na urządzenia mobilne, wirtualną i rozszerzona rzeczywistość, okulografię) do pomiarów procesów psychologicznych, a także testuje, w jaki sposób nowe technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Zainteresowanie to przekłada się bezpośrednio na interdyscyplinarny charakter laboratorium łączący m.in. psychologów, informatyków i inżynierów, a także badaczy zajmujących się doświadczeniami użytkownika (users experience) i projektowaniem partycypacyjnym z udziałem użytkowników końcowych.

W projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej bada jakie czynniki sprawiają, że powtarzające się myśli negatywne czy nieadaptacyjne dzienne marzenia mogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe oraz jak efektywnie pracować nad tymi procesami w terapii.

Na Uniwersytecie SWPS uczy psychologii klinicznej, terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i metodologii. Prowadzi również seminaria magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Psychopatologia poznawcza
  • Depresja
  • Procesy transdiagnostyczne
  • Ruminacje
  • Powtarzające się myśli negatywne
  • Dywagacja myśli
  • Dzienne marzenia
  • Funkcje wykonawcze
  • Nowe technologie w psychologii

Informacje prasowe