logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
czarny

prof. dr hab. 

Andrzej Nowak


Wydział Psychologii w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych. Jest jednym z twórców i najważniejszym polskim przedstawicielem dynamicznej psychologii społecznej. Zajmuje się zastosowaniem teorii układów złożonych i informatyki w psychologii społecznej. Bada także procesy wpływu społecznego – wraz z Jackiem Szamrejem oraz Bibbem Latané opracował model dynamicznej teorii wpływu społecznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują także: systemy rozproszone, społeczne mechanizmy bezpieczeństwa, technologie w procesie uczenia się oraz społeczne aspekty nowych technologii. 

Autor oraz redaktor wielokrotnie cytowanych książek i artykułów naukowych (publikowanych m.in. w „Psychological Review”, „Personality and Social Psychology Review”, „American Psychologist”) dotyczących zastosowania symulacji komputerowych w naukach społecznych oraz podejścia dynamicznego w psychologii społecznej.

Kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu Uniwersytetu SWPS oraz w Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej. Profesor wizytujący na Columbia University, University of North Carolina, Ohio State University, Netherland's Institute for Advanced Studies, Vienna's Center for Advanced Studies in the Social Sciences, Florida Atlantic University. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia miłości
  • Naśladownictwo, efekt kameleona
  • Zaufanie
  • Komunikacja
  • Agresja

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni