logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Krzysztof Gawlikowski

prof. dr hab.

Krzysztof Gawlikowski

Kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Badacz Chin, politolog. Zajmuje się badaniami klasycznej chińskiej myśli strategicznej (Sunzi), społeczno-politycznych tradycji Azji Wschodniej i ich oddziaływaniami na współczesne przemiany polityczne i kulturowe. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się również analizy porównawcze cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i zachodniej oraz problem rozmaitych nieporozumień kulturowych między nimi.

Autor licznych publikacji naukowych (w wielu językach) oraz redaktor wielu prac zbiorowych integrujących wysiłki polskich badaczy Azji Wschodniej. Jego studia poświęcone chińskiej myśli klasycznej, a szczególnie traktatowi Sunzi o sztuce wojennej i klasycznej myśli strategicznej, publikowano także w języku chińskim i są cytowane w literaturze naukowej w ChRL i na Tajwanie. Jest założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym pisma „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka" – jedynego czasopisma w Polsce poświęconego problemom współczesnej Azji Wschodniej i Południowej.

Założyciel i wieloletni kierownik Centrum Badań Azji i Pacyfiku w ISP PAN. Inicjator utworzenia działu orientalnego w Bibliotece Uniwersytetu SWPS z bogatymi zbiorami o Azji Wschodniej. Założyciel Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS (przekształconego we wrześniu 2017 r. w Katedrę Studiów Azjatyckich), która organizuje debaty i konferencje naukowe poświęcone współczesnym Chinom, Japonii i innym krajom Azji Wschodniej. Inicjator utworzenia kierunku studiów azjatyckich na Uniwersytecie SWPS – Chiny i Azja Wschodnia, z intensywną nauką chińskiego. W 2016 roku, dzięki pracy profesora Gawlikowskiego oraz inicjatywie Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych, z okazji wizyty w Polsce Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, w Uniwersytecie SWPS powstało Centrum Książki Chińskiej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu klasycznej myśli chińskiej, religii Azji Wschodniej oraz odmienności kulturowych cywilizacji konfucjańskiej od zachodniej.

Zobacz pełny biogram naukowy wraz z bibliografią i artykułami do pobrania »

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przemiany polityczne i społeczne Azji Wschodniej
  • Tradycje wschodnioazjatyckie
  • Konflikt kultur
  • Chińska Republika Ludowa
  • Sunzi
  • Konfucjanizm
  • Buddyzm

Materiały Wideo

Od „komunizmu koszarowego” do polityki narodowej

.

Religie w dzisiejszych Chinach

.