Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Lingwistka i filozofka. Naukowo zajmuje się analizą dyskursu, szczególnie dyskursu naukowego.

Obecnie kieruje projektem badawczym „Ewaluacja wpływu społecznego i dyskurs akademicki – podejście porównawcze (Polska, Wielka Brytania, Norwegia) 2023-2025”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Wróblewska publikowała w czasopismach polsko- i angielskojęzycznych poświęconych analizie dyskursu, edukacji i szkolnictwu wyższemu. Rozdziały jej autorstwa ukazały się w tomach wydanych przez wydawnictwo Routledge i Brill.

Jako „impact ninja” wspiera polskie uczelnie w procesie przygotowania do ewaluacji jednostek naukowych. Więcej informacji.

Na Uniwersytecie SWPS uczy teorii przekładu, pisania tekstów akademickich (academic writing) oraz prowadzi seminaria licencjackie i autorskie wykłady o feminizmie i poststrukturaliźmie.Powiązane materiały na stronie uczelni