hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 564146

Pracownicy służby zdrowia każdego dnia narażeni są na wysoki poziom stresu. Dobre samopoczucie tej grupy zawodowej wpływa przede wszystkim na jakość pomocy udzielanej pacjentom, ale również na rozwój personelu i całych placówek. Zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS stworzył program szkoleniowo-terapeutyczny, który wspiera osoby wykonujące zawody medyczne w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem.

 

projekt naukowy

MED-STRES

Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród Personelu Medycznego

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 564 146 PLN
Jednostki finansujące CIOP
ncbir

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – grudzień 2019

 

Pracownicy służby zdrowia każdego dnia narażeni są na wysoki poziom stresu. Dobre samopoczucie tej grupy zawodowej wpływa przede wszystkim na jakość pomocy udzielanej pacjentom, ale również na rozwój personelu i całych placówek. Zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS stworzył program szkoleniowo-terapeutyczny, który wspiera osoby wykonujące zawody medyczne w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem.

Opis projektu

Założenia i cele

E-zdrowie psychiczne to dynamicznie rozwijający się obszar badań. Dzięki oddziaływaniom psychologicznym online dostęp do pomocy może uzyskać więcej osób, często przy niższych kosztach.

W ramach projektu powstał program szkoleniowo-terapeutyczny, którego zadaniem jest redukcja stresu wywołanego pracą oraz jego negatywnych skutków, jak wypalenie zawodowe i depresja. Program przeznaczony jest dla przedstawicieli zawodów medycznych i jest dostępny online.

Nasz projekt zapewni przedstawicielom zawodów medycznych dostęp do opartego na badaniach, dostępnego przez internet programu szkoleniowo-terapeutycznego, którego celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków stresu zawodowego.

dr Ewelina Smoktunowicz, kierownik projektu

Metodologia

Med-Stres ma charakter badania klinicznego, co oznacza, że uczestnicy zostaną losowo przypisani do jednego z czterech warunków eksperymentalnych. Warunki te różnią się rodzajem wzmacnianych zasobów psychologicznych lub kolejnością ćwiczeń. Naukowcy sprawdzają zarówno krótko-, jak i długoterminową skuteczność programu.

Użyteczność wyników

Stres w pracy opieki medycznej wywołuje szereg negatywnych konsekwencji dla wielu grup. Przede wszystkim dla tych, którzy go doświadczają - prowadzi do wypalenia zawodowego i depresji. Sprawia, że pacjentom brakuje profesjonalnej opieki, w efekcie wywołuje dezorganizację całej placówki medycznej - pracownicy nie angażują się w wykonywane czynności, nie pojawiają się w pracy, a z czasem z niej rezygnują. Program opracowany przez naukowców z Uniwersytetu SWPS może być wykorzystywany przez instytucje związane z opieką medyczną w celu redukcji stresu zawodowego wśród personelu.

 

Zespół badawczy

258 Ewelina Smoktunowicz

dr

Ewelina Smoktunowicz

kierownik projektu
psycholog, zajmuje się problematyką stresu, wypalenia zawodowego i łączenia pracy z życiem prywatnym
biogram »

258 Magdalena Leśnierowska

mgr

Magdalena Leśnierowska 

członek zespołu badawczego
doktorantka, zajmuje się problematyką stresu traumatycznego oraz zawodowego

krzysztof rzenca

mgr

Krzysztof Rzeńca

członek zespołu badawczego
psycholog, zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health
biogram »

258 Malwina Puchalska

mgr

Malwina Puchalska-Kamińska

członek zespołu badawczego
doktorantka, prowadzi badania w obszarze dobrostanu w miejscu pracy
biogram »

258 roman cieslak czarne tlo

prof. dr hab.

Roman Cieślak

członek zespołu badawczego
Rektor Uniwersytetu SWPS, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i traumatycznymi wydarzeniami
biogram »

258 Per Carlbring

prof.

Per Carlbring

konsultant w projekcie
kierownik Katedry Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Sztokholmskim, jest jednym z czołowych specjalistów z zakresu e-zdrowia psychicznego

258 Gerhard Andersson

prof.

Gerhard Andersson

konsultant w projekcie
profesor na Uniwersytecie w Linköping, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, ekspert w zakresie interwencji internetowych w tym związanych ze zwalczaniem stresu

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji