hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1006425

Realizacja tego projektu pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi także uzyskanie wglądu w to, czy i jak różne doświadczenia mogą prowadzić do zmian w dobrostanie i osobowości (podejście bottom-up).

 

projekt naukowy

Osobowość w ujęciu Integracyjnym


dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

Jednostka realizująca UNI SWPS poznan
Kwota dofinansowania1 006 425 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2014-2019


Realizacja tego projektu pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi także uzyskanie wglądu w to, czy i jak różne doświadczenia mogą prowadzić do zmian w dobrostanie i osobowości (podejście bottom-up).

Założenia projektu

Projekt badań nawiązuje do zintegrowanego modelu osobowości obejmującego trzy poziomy osobowości – podstawowe cechy dyspozycyjne, specyficzne wzorce adaptacji (przekonania o sobie, o świecie i ludziach, wartości) stanowiące centralne konstrukty osobowości w ujęciu psychologii społeczno-poznawczej i narracje życiowe.

Celem projektu jest uzyskanie unikatowych i kompleksowych danych dotyczących wielu obszarów psychologii (osobowości, społecznej, zdrowia, pracy, pozytywnej), które pozwolą lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać:

1) jaka jest struktura osobowości i jak podstawowe komponenty osobowości są powiązane ze sobą,

2) jak różne poziomy osobowości (i w jakich warunkach) współwyznaczają dobrostan lub/i pozytywne zachowania,

3) jak doświadczenia związane z podejmowaniem pozytywnej aktywności lub/i oddziaływaniem szczególnych warunków mogą „hartować” lub „uskrzydlać” ludzi – co i jak silnie mogą zmieniać: dobrostan, wzorce adaptacji czy także cechy.

Ogólne cele badań realizowane będą w kilku badaniach prowadzonych w różnych grupach (ok. 2680 osób). Ze względu na odniesienia do różnych obszarów psychologii i różne grupy schemat badań pozwoli na szerszą generalizację uzyskanych wyników niż powszechne badania populacji studentów. Jednocześnie, jeśli wyniki będą niespójne, planowany schemat badań pozwoli na wnioskowanie, jakie zmienne lub warunki mogą ograniczać lub modyfikować relacje między dobrostanem (lub zachowaniem) a komponentami osobowości.

Zespół badawczy

 

258 anna zalewska

prof. dr hab.

Anna M. Zalewska

kierownik projektu
psycholog
biogram »

Magdalena Wojcieszak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

John Nezlek

główny wykonawca
Profesor w College of William & Mary in Williamsburg (USA) oraz na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS

258 marzena cypryanska

dr

Marzena Cypryańska-Nezlek

główny wykonawca
psycholog społeczny, zajmuje się badaniami z zakresu porównań społecznych
biogram »

258 elwira brygola

dr

Elwira Brygoła

główny wykonawca
psycholog, specjalizuje się w problematyce tożsamości osobistej i systemu Ja

258 mariuz zieba v2

dr

Mariusz Zięba

główny wykonawca
psycholog, zajmuje się psychologią pozytywną i narracyjną
biogram »

Magdalena Wojcieszak

mgr

Marta Kalicińska

główny wykonawca
psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

Magdalena Wojcieszak

mgr

Iwona Zaraś-Wieczorek

główny wykonawca
psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

Magdalena Wojcieszak

mgr

Monika Surawska

główny wykonawca
psycholog, wykładowca na Uczelni Jańskiego w Łomży oraz w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorstwa w Łomży

 

Ciekawostki

Wstępne badania związane z problematyką tego projektu

  • Obywatele przyszłości

Prowadzone przez prof. Annę Zalewską wraz z Beatą Krzywosz-Rynkiewicz w ramach Specjalnego Projektu Badawczego: „Obywatele przyszłości: młodzież wobec współczesnych problemów – w perspektywie lokalnej, europejskiej i globalnej”, który był częścią międzynarodowego grantu Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) – European Collaborative Research Project (06_ECRP_FP007).

Ich wyniki wskazują na większy udział właściwości zależnych od osobistych doświadczeń niż dyspozycyjnych cech oraz coraz większy udział różnych komponentów osobowości w wyjaśnianiu zachowań obywatelskich młodzieży wraz z wiekiem (11, 14 i 17 lat) – Psychologiczne portrety młodych obywateli. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo SWPS, 2011.

  • Drugi wymiar przedsiębiorczości kobiet

Badanie dr Magdy Drzewieckiej-Sarosiek w ramach pracy doktorskiej „Drugi wymiar przedsiębiorczości kobiet – predyktory powodzenia i zmiany cech, przekonań i postaw”, 2014, pod kierunkiem prof. Anny Zalewskiej.

Wyniki badań podłużnych ukazują rolę komponentów osobowości w przewidywaniu intencji i sukcesu przedsiębiorczego oraz wpływ sukcesu na komponenty osobowości.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji