Kierunek

Grafika

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław I stopnia poznaj szczegóły
Specjalność

Komunikacja wizualna

stacjonarne, niestacjonarne
Wrocław II stopnia poznaj szczegóły