hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Justyna Sarnowska

dr

Justyna Sarnowska

Członek Młodzi w Centrum LAB
Asystent w Instytucie Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Biogram

Socjolog, uczestniczka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy jako szczególnego markera wejścia w dorosłość, mobilnością ludzi młodych, transferem kompetencji oraz form kapitałów poprzez mobilność przestrzenną. Jej praca doktorska dotyczy socjalizacyjnej roli migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Asystent Młodzi w Centrum LAB, członek międzynarodowej sieci IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami, gdzie była badaczem w kilkuletnim projekcie „Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie stypendystka w projekcie "Paczki przyjaciół i migracje" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską: „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”, napisaną pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej. W sierpniu 2016 roku wzięła udział w prestiżowej szkole letniej sieci IMISCOE dla doktorantów na Uniwersytecie w Princeton (New Jersey) w Stanach Zjednoczonych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące badań ewaluacyjnych oraz karier i rozwoju zawodowego pracowników.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przejście z edukacji na rynek pracy
  • Mobilność ludzi młodych
  • Transfer kompetencji
  • Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracyPowiązane materiały na stronie uczelni