Bajcar, Elżbieta Anita
Elżbieta Anita Bajcar
dr
psycholog
Bąbel, Przemysław
Przemysław Bąbel
prof. dr hab.
kierownik studiów podyplomowych SAZ na Uniwersytecie SWPS w Katowicach
Bąbik-Bronić, Katarzyna
Katarzyna Bąbik-Bronić
dr
psycholog, certyfikowany analityk zachowania, licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
Białaszek, Wojciech
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Wojciech Białaszek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Behawioralnej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekpsycholog, zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na podejmowanie decyzji oraz analizą zachowania
Grzegorczyk-Dłuciak, Nela
Nela Grzegorczyk-Dłuciak
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekpedagog wieloprofilowy usprawniania i specjalny, terapeuta i superwizor behawioralny
Ignaczewska, Beata
Beata Ignaczewska
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekpedagog specjalny, terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
Kuliga, Ewa
Ewa Kuliga
 
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekpsycholog, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny PLTB
Pomorska, Krystyna
Krystyna Pomorska
dr
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Białaszekzaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania
Suchowierska-Stephany, Monika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Suchowierska-Stephany
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog kliniczny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Monika Suchowierska-Stephanypsycholog kliniczny, certyfikowany analityk zachowania
Ziółkowska, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Anna Ziółkowska
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Anna Ziółkowskapsycholog, zajmuje się problematyką pamięci i uczenia się