Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HcG"

O studiach

Umiejętności umysłowe, takie jak rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie, są w dzisiejszym świecie kluczem do sukcesu. Rosnące zapotrzebowanie na treningi poznawcze sprawia, że kierunek „Trener zdolności poznawczych” jest atrakcyjny zarówno dla doświadczonych trenerów, jak i wszystkich zainteresowanych karierą trenerską.

Nasi słuchacze uczą się praktycznych metod rozwijania kluczowych funkcji poznawczych – pamięci, uwagi i twórczości – oraz prowadzenia treningów poznawczych dostosowanych do grupy i indywidualnych potrzeb uczestników.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach szkoleniowych i placówkach edukacyjnych, gdzie wspierają pracowników korporacyjnych, uczniów i studentów w osiąganiu lepszych wyników w pracy i nauce, co przekłada się na realne zyski.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia są skierowane zarówno do doświadczonych trenerów, którzy planują poszerzyć zakres usług o treningi poznawcze, jak i do osób, które rozważają rozpoczęcie kariery trenerskiej.

To oferta dla:

 • trenerów
 • szkoleniowców
 • coachów
 • psychologów
 • pedagogów
 • nauczycieli
 • edukatorów
 • wychowawców

Dlaczego warto?

 1. Poznasz skuteczne, nowoczesne metody trenowania zdolności poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci, uwagi i twórczości.
 2. Nauczysz się prowadzić treningi poznawcze dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób starszych.
 3. Dostosujesz trening do specyfiki grupy docelowej oraz indywidualnych umiejętności i ograniczeń poznawczych swoich klientów.
 4. Poszerzysz i zaktualizujesz wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka oraz biologicznych podstaw procesów poznawczych.
 5. Zapoznasz się z osiągnięciami psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej i psychologii twórczości.

Program studiów

40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

wykład

Praktyczna psychologia poznawcza. Wprowadzenie

(8 godz.)

seminarium

Psychologia uwagi

(8 godz.)

seminarium

Psychologia pamięci

(8 godz.)

seminarium

Psychologia twórczości

(8 godz.)

wykład

Neuropsychologia poznawcza. Możliwości stymulowania funkcji poznawczych

(8 godz.)

40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

wykład

Praktyczna psychologia rozwoju poznawczego. Wprowadzenie

(8 godz.)

seminarium

Rozwój i edukacja w okresie dzieciństwa

(8 godz.)

seminarium

Rozwój i edukacja w okresie adolescencji

(8 godz.)

seminarium

Rozwój i edukacja w okresie dorosłości i starości

(8 godz.)

wykład

Diagnoza funkcjonowania poznawczego

(8 godz.)

112 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

warsztat

Projektowanie i prowadzenie szkoleń

(24 godz.)

warsztat

Grupowy trening uwagi i pamięci

(16 godz.)

warsztat

Projektowanie i prowadzenie treningów pamięci i uwagi

(24 godz.)

warsztat

Grupowy trening twórczości i rozwiązywania problemów

(16 godz.)

warsztat

Projektowanie i prowadzenie treningów twórczości

(24 godz.)

warsztat

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w trenowaniu zdolności poznawczych

(8 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 112 godzin warsztatów oraz 80 godzin wykładów i seminariów. Zjazdy odbywają się średnio co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej – wybrane wykłady, warsztaty i seminaria są prowadzone stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni, a inne online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów (testy wiedzy, praca pisemna/prezentacja, aktywność na zajęciach)

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wszystkie zajęcia prowadzą psychologowie – praktycy w dziedzinie psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej i psychologii twórczości.

  Kierownik merytoryczny kierunku

 • prof. dr hab.
  Przemysław Bąbel
  prof. dr hab.
  kierownik studiów podyplomowych SAZ na Uniwersytecie SWPS w Katowicach
 •  
  Agnieszka Baran
   
  psycholog, pedagog
 • dr hab., prof. UJ
  Krystian Barzykowski
  dr hab., prof. UJ
  członek Applied Memory Research Laboratory
 • dr hab., prof. UJ
  Dorota Czyżowska
  dr hab., prof. UJ
  psycholog
 • dr hab., prof. UJ
  Aleksandra Gruszka-Gosiewska
  dr hab., prof. UJ
  psycholog
 •  
  Martyna Jackiewicz-Kawka
   
  psycholog
 • dr
  Borysław Paulewicz
  dr
  specjalizuje się w obszarach: psychologii poznawczej, statystyki i metodologii
 •  
  Iwona Sołtysińska
   
  psycholog, facylitator, trener, coach

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tych studiów. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, list motywacyjny uzasadniający wybór kierunku.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 780 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 650 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 1 racie 6 900 PLN 6 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025