logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków chcących poszerzyć swoją wiedzę, a także technologów żywności, psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy i personelu medycznego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja trwa. Trwają zapisy na listę rezerwową.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

ADRESACI

Studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki adresowane są do dietetyków chcących poszerzyć swoją wiedzę, a także technologów żywienia, psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy i personelu medycznego oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

CEL

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami oraz metodami wspomagania ich zmiany.
Absolwenci zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak otyłość, miażdżyca, cukrzyca i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny, słuchacze zapoznają się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Ponadto, dowiedzą się w jaki sposób oddziaływać na jednostki grup, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz jak przygotowywać programy edukacyjne dla różnych grup populacji.

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS i innych placówek naukowych oraz doświadczeni praktycy i konsultanci.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 220 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów obejmuje następującą tematykę:

 • Psychologia odżywiania - w kontekście psychologii rozwojowej, osobowości i różnic indywidualnych, emocji oraz procesów poznawczych
 • Zachowania zdrowotne i ich zmiana - praca na postawach
 • Sposoby radzenia sobie z chorobami i zaburzeniami związanymi z jedzeniem
 • Społeczne aspekty odżywiania (m.in. wpływ mediów, zachowania konsumenckie)
 • Biologiczne podstawy żywienia
 • Żywienie na różnych etapach rozwoju człowieka
 • Warsztat integracyjny
 • Planowanie i ocena sposobu żywienia
 • Społeczne aspekty zachowań żywieniowych
 • Wybrane zagadnienia dietetyki
 • Technologia sporządzania potraw dietetycznych
 • Zaburzenia odżywiania
 • Edukacja żywieniowa i poradnictwo - rola psychologa i rola dietetyka
 • Aktywność fizyczna a zachowania prozdrowotne

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 730 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.