Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

O studiach

Kierownikami studiów są dr Zbigniew Czwartosz i dr Agata Gójska.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli negocjatorów, mediatorów lub facylitatorów. Pokazujemy, jak rozwiązywać konflikty w organizacjach, środowiskach lokalnych i rodzinnych, oraz w kontaktach biznesowych i politycznych.

Nasi słuchacze poznają temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, zdobywają wiedzę z zakresu prawa cywilnego i karnego w kontekście stosowania procedur mediacyjnych w Polsce i kształcą umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji i facylitacji. W programie zajęć przewidziane są spotkania z wybitnymi ekspertami życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Kierunek jest w ofercie Uniwersytetu SWPS od 1996 roku. Koncepcja studiów opiera się na autorskim programie Elżbiety i Zbigniewa Czwartosz – promotorów Alternative Dispute Resolution w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej (od 1989 r.) i Azji, m.in. na Kaukazie i w Mjanmie. Obecnie program jest rozwijany według koncepcji zespołu ośrodka Mediatorzy.pl.

Adresaci

Studia kierujemy do osób, które chcą zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji. To również kierunek dla każdego, kto chce prowadzić konsultacje społeczne lub facylitować pracę grup i zespołów zadaniowych.

Dlaczego warto?

 1. Program studiów jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z roku 2007
 2. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów oraz przystąpić do walidacji i uzyskać certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zarejestrowanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 3. Negocjacje i mediacje to kierunek, który na Uniwersytecie SWPS prowadzimy od 1996 roku
 4. Program zajęć jest rozwijany według koncepcji zespołu ośrodka Mediatorzy.pl

Rekomendacje naszych słuchaczy

Negocjacje i mediacje to pierwszy kierunek podyplomowy prowadzony na Uniwersytecie SWPS. Od 1996 roku studia cieszą się zainteresowaniem prezesów, członków zarządu, właścicieli firm, dyrektorów, menedżerów oraz osób, które zawodowo zajmują się pośredniczeniem w rozwiązywaniu sporów.

Program studiów

Blok tematyczny

Przykładowe zajęcia

dr Zbigniew Czwartosz, dr Agata Gójska, dr Aleksandra Winiarska

Konflikt – analiza przebiegu i sposoby rozwiązywania (32 godz.)

Wykład/seminarium w trakcie którego prezentowane są współczesne teorie konfliktu, psychosocjologiczne teorie wyjaśniające mechanizmy jego eskalacji i rozwiązywania, a także historycznie i współcześnie stosowane pozasądowe procedury radzenia sobie z konfliktami. Omawiany jest zakres zastosowań procedur ADR na świecie i w Polsce, oraz kulturowe uwarunkowania rozwiązywania konfliktów.

dr Ewa Gniazdowska

Wybrane zagadnienia psychologii społecznej (24 godz.)

Na wykładzie omawiane są teorie i badania z zakresu psychologii społecznej dotyczące mechanizmów funkcjonowania ludzi w sytuacjach trudnych oraz wpływu społecznego.

dr Agata Gójska, dr Aleksandra Winiarska, Robert Boch, Agnieszka Olszewska, Konrad Sobczyk

Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji (70 godz.)

Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów, składa się z pięciu bloków tematycznych: analiza konfliktów, negocjacje, komunikacja w sytuacjach trudnych, mediacje i facylitacja. Zajęcia prowadzone są interaktywnie z zastosowaniem ćwiczeń i gier symulacyjnych, które następnie są omawiane umożliwiając wymianę doświadczeń. Dają uczestnikom szansę na diagnozę własnych umiejętności i ich rozwijanie.

mec. Marcin Boruc

Negocjacje i mediacje w polskim prawie karnym i cywilnym (6 godz.)

W trakcie wykładów omawiane są aktualne regulacje prawne dotyczące kierowania spraw do mediacji, status ugód mediacyjnych, specyfika mediacji karnych i cywilnych. Analizowane są też przykłady spraw i ugód na podstawie własnego doświadczenia z praktyki adwokackiej, arbitrażowej i mediacyjnej.

Małgorzata Chmielewska

Trening antystresowy – komunikowanie się w sytuacjach ekstremalnych (12 godz.)

Warsztaty uświadamiają uczestnikom wagę emocji w konfliktach i pozwalają nabyć umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach ekstremalnych, uczą prowadzenia rozmów i negocjacji z osobami zdesperowanymi.

Agnieszka Olszewska i zaproszeni goście

Negocjacje i mediacje – analiza doświadczeń praktycznych (16 godz.)

Pobierz terminarz zjazdów

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów.

Zjazdy odbywają się w weekendy, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów (kryteria zaliczenia podają prowadzący)
 • Aktywny udział w symulacjach (co najmniej jeden raz w roli mediatorki / mediatora)
 • Egzamin ustny – pytania o charakterze problemowym

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kontynuacja rozwoju

Absolwentki i absolwenci mogą ubiegać się o wpis na listę stałych mediatorów (po spełnieniu innych wymagań formalnych), a także przystąpić do walidacji i uzyskać certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zarejestrowanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Kadra

Do grona wykładowców zaprosiliśmy wybitnych specjalistów, praktyków w zakresie rozwiązywania konfliktów: negocjacji (m.in. biznesowych, społecznych, politycznych), mediacji (karnych, cywilnych – gospodarczych i rodzinnych) oraz facylitacji (konsultacji społecznych, wielostronnych negocjacji).

Kierownicy kierunku

dr
Zbigniew Czwartosz
dr
psycholog społeczny
dr
Agata Gójska
dr
socjolożka, certyfikowana mediatorka, superwizorka mediacji, facylitatorka
 
Robert Boch
 
mediator, konsultant i trener
mec.
Marcin Boruc
mec.
adwokat, arbiter i mediator
mł. insp.
Małgorzata Chmielewska
mł. insp.
psycholog
dr
Ewa Gniazdowska
dr
psycholog społeczny
 
Agnieszka Olszewska
 
politolożka, psychoterapeutka, certyfikowana mediatorka, superwizorka mediacji
 
Konrad Sobczyk
 
mediator, superwizor, konsultant, facylitator, trener
dr
Aleksandra Winiarska
dr
socjolożka, kulturoznawczyni, certyfikowana mediatorka

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2023-2024)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Rekrutacja zimowa
na wybrane kierunki studiów podyplomowych trwa.