logo uswps nazwa 3

Studia

Hiszpania jest jednym z głównych inwestorów w Polsce, dlatego potrzebujemy iberystów rozumiejących społeczno-kulturowe realia świata hiszpańskojęzycznego.

dr Paulina Nalewajko, koordynator kierunku iberystyka, literaturoznawca, tłumacz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Iberystyka
studia 3- lub 4-letnie

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studenci uczą się hiszpańskiego i poznają kulturę krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Odkrywają więc np. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię poprzez ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo i kino. Dodatkowo wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze, niezbędne w kontaktach biznesowych. Tak skonstruowany interdyscyplinarny program studiów pozwala studentom poznać odmienną kulturowo rzeczywistość oraz lepiej zrozumieć latynoską mentalność.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Gotowych na bardzo intensywną naukę języka i ciągłe doskonalenie kompetencji lingwistycznych. Ciekawych świata i chętnych do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, lecz także w krajach hiszpańskojęzycznych. Iberystyka jest również atrakcyjna dla osób studiujących na innych kierunkach, takich jak: dziennikarstwo, nauki społeczne lub polityczne.

Wymagania językowe: studia 3-letnie – hiszpański na poziomie B1 (według standardów europejskich CEFR), studia 4-letnie – hiszpański od podstaw.

Perspektywy zawodowe

Iberystyka to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku, częstych wyjazdach czy też angażu za granicą. Rynek pracy obejmuje Polskę, Hiszpanię i 19 krajów Ameryki Łacińskiej. Znajomość języka hiszpańskiego może też być atutem w poszukiwaniu pracy w USA. 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, szkołach językowych, centrach kultury hiszpańskiej na całym świecie (organizator eventów, promotor kultury), hiszpańskojęzycznych placówkach dyplomatycznych, instytucjach Unii Europejskiej, hiszpańskich i polskich firmach, liniach lotniczych, mediach, międzynarodowych serwisach internetowych, agencjach reklamowych działających na rynkach hiszpańskojęzycznych.

Spotkajmy się

7 kwietnia 2020 r.
Studia na Uniwersytecie SWPS
sprawdź szczegóły »

 

25 kwietnia 2020 r.
Drzwi Otwarte
sprawdź szczegóły »

Atuty kierunku

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2019 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią w Polsce prowadzącą studia filologiczne.

Studia w trybie 3- lub 4-letnim

Kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: studia 3-letnie z wymaganą znajomością hiszpańskiego na poziomie B1 oraz studia 4-letnie, na których uczą się języka od podstaw. Studia te rozpoczynają się od bardzo intensywnej nauki hiszpańskiego (prawie 500 godzin na studiach dziennych, ponad 300 godzin na studiach zaocznych). Dzięki temu po upływie roku studenci mogą już używać języka w podróży i życiu codziennym. Absolwenci iberystyki opanowują język na poziomie C1.

Duża liczba godzin praktycznej nauki języka

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS to ponad 1000 godzin praktycznych zajęć z języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych (ponad 800 godzin w przypadku studiów zaocznych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę o języku: jego funkcjonowaniu, historii, rozwoju. Poznają również nowoczesne techniki usprawniające uczenie się i nauczanie. Wielu studentów doskonali język hiszpański i kompetencje kulturowe na zagranicznych stażach i praktykach odbywanych w ramach programu Erasmus+.

Specjalizacje

Specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zapoznają się z technikami przekładu różnorodnych tekstów: informacyjnych, dziennikarskich, specjalistycznych, eseistycznych, literackich oraz filmowych. Opanowują podstawy warsztatu tłumacza ustnego i audiowizualnego. Dowiadują się też, jak radzić sobie z tekstami trudnymi oraz co zrobić, by trafiły do odbiorcy. Poznają specjalistyczne narzędzia wspomagające pracę tłumacza.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą tłumaczeniową. Absolwenci podejmują pracę jako tłumacze w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych w Polsce i za granicą, w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, a także w urzędach unijnych.

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza

Studenci pogłębiają wiedzę w obszarze literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Poznają najnowsze trendy w literaturze oraz uczą się dostrzegać nawiązania do tekstów klasycznych. Zapoznają się z najważniejszymi tekstami eseistyki i krytyki literackiej. Analizują nie tylko dialog kulturowy w obrębie świata hiszpańskojęzycznego, lecz także podobieństwa i różnice między kulturą hiszpańskojęzyczną i polską. Zdobywają warsztat, który przygotowuje ich do dalszych studiów akademickich.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które fascynują się literaturą i kulturą, planują podjąć studia magisterskie, myślą o zawodzie dziennikarza albo krytyka literackiego, chciałyby pracować w instytucjach promujących kulturę.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 840 zł
2 raty 4135 zł
1 rata 7950 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.