hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Hiszpania jest jednym z głównych inwestorów w Polsce, dlatego potrzebujemy iberystów rozumiejących społeczno-kulturowe realia świata hiszpańskojęzycznego.

dr Paulina Nalewajko, literaturoznawca, tłumacz

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Iberystyka
studia 3- lub 4-letnie

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studenci uczą się hiszpańskiego i poznają kulturę krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Odkrywają więc Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru i Kolumbię poprzez ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo i kino. Dodatkowo wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze, niezbędne w kontaktach biznesowych. Tak skonstruowany interdyscyplinarny program studiów pozwala studentom całkowicie zanurzyć się w odmiennej kulturowo rzeczywistości oraz lepiej zrozumieć latynoską mentalność.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Gotowych na bardzo intensywną naukę języka i ciągle doskonalenie kompetencji lingwistycznych. Ciekawych świata i chętnych do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, lecz także w krajach hiszpańskojęzycznych. Iberystyka jest również atrakcyjna dla osób studiujących na innych kierunkach, takich jak: dziennikarstwo, nauki społeczne lub polityczne.

Wymagania językowe: studia 3-letnie – hiszpański na poziomie B2 (według standardów europejskich CEFR), studia 4-letnie – hiszpański od podstaw

Perspektywy zawodowe

Iberystyka to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku, częstych wyjazdach czy też angażu za granicą. Rynek pracy obejmuje Polskę, Hiszpanię i 19 krajów Ameryki Łacińskiej.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, szkołach językowych, centrach kultury hiszpańskiej na całym świecie (organizator eventów, promotor kultury), hiszpańskojęzycznych placówkach dyplomatycznych, instytucjach Unii Europejskiej, hiszpańskich i polskich firmach, liniach lotniczych, mediach, międzynarodowych serwisach internetowych, agencjach reklamowych działających na rynkach hiszpańskojęzycznych.

Atuty kierunku

Najlepsze niepubliczne studia filologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2017 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Studia w trybie 3- lub 4-letnim

Kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: studia 3-letnie z wymaganą znajomością hiszpańskiego na poziomie B2 oraz studia 4-letnie, na których uczą się języka od podstaw. Studia te rozpoczynają się od bardzo intensywnej nauki hiszpańskiego (prawie 500 godzin na studiach dziennych, ponad 300 godzin na studiach zaocznych). Dzięki temu po upływie roku studenci mogą już używać języka w podróży i życiu codziennym. Absolwenci iberystyki opanowują język na poziomie C1.

Duża liczba godzin praktycznej nauki języka

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS to ponad 1000 godzin praktycznych zajęć z języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych (ponad 800 godzin w przypadku studiów zaocznych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę o języku: jego funkcjonowaniu, historii, rozwoju. Poznają również nowoczesne techniki usprawniające uczenie się i nauczanie. Wielu studentów doskonali język hiszpański i kompetencje kulturowe na zagranicznych stażach i praktykach odbywanych w ramach programu Erasmus+.

Specjalizacje

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza

Studenci pogłębiają wiedzę w obszarze literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Poznają najnowsze trendy w literaturze oraz uczą się dostrzegać nawiązania do tekstów klasycznych. Zapoznają się z najważniejszymi tekstami eseistyki i krytyki literackiej. Analizują nie tylko dialog kulturowy w obrębie świata hiszpańskojęzycznego, lecz także podobieństwa i różnice między kulturą hiszpańskojęzyczną i polską. Zdobywają warsztat, który przygotowuje ich do dalszych studiów akademickich.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które fascynują się literaturą i kulturą, planują podjąć studia magisterskie, myślą o zawodzie dziennikarza albo krytyka literackiego, chciałyby pracować w instytucjach promujących kulturę.

Specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zapoznają się z technikami przekładu różnorodnych tekstów: informacyjnych, dziennikarskich, specjalistycznych, eseistycznych, literackich oraz filmowych. Opanowują warsztat tłumacza ustnego (symultanicznego i konsekutywnego) i audiowizualnego. Dowiadują się też, jak radzić sobie z tekstami trudnymi oraz co zrobić, by trafiły do odbiorcy. Poznają specjalistyczne narzędzia wspomagające pracę tłumacza.

Specjalizacja skierownan jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą tłumaczeniową. Absolwenci podejmują pracę jako tłumacze w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych w Polsce i za granicą, w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, a także w urzędach unijnych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Rekrutacja międzysemestralna!
Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.