logo uswps nazwa 3

Studia

Hiszpania jest jednym z głównych inwestorów w Polsce, dlatego potrzebujemy iberystów rozumiejących społeczno-kulturowe realia świata hiszpańskojęzycznego.

dr Paulina Nalewajko, koordynator kierunku iberystyka, literaturoznawca, tłumacz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Iberystyka
studia 3- lub 4-letnie

 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studenci uczą się hiszpańskiego i poznają kulturę krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Odkrywają więc np. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię poprzez ich literaturę, historię, kuchnię, muzykę, sport, malarstwo i kino. Dodatkowo wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze, niezbędne w kontaktach biznesowych. Tak skonstruowany interdyscyplinarny program studiów pozwala studentom poznać odmienną kulturowo rzeczywistość oraz lepiej zrozumieć latynoską mentalność.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Gotowych na bardzo intensywną naukę języka i ciągłe doskonalenie kompetencji lingwistycznych. Ciekawych świata i chętnych do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, lecz także w krajach hiszpańskojęzycznych. Iberystyka jest również atrakcyjna dla osób studiujących na innych kierunkach, takich jak: dziennikarstwo, nauki społeczne lub polityczne.

Wymagania językowe: studia 3-letnie – hiszpański na poziomie B1 (według standardów europejskich CEFR), studia 4-letnie – hiszpański od podstaw.

Perspektywy zawodowe

Iberystyka to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku, częstych wyjazdach czy też angażu za granicą. Rynek pracy obejmuje Polskę, Hiszpanię i 19 krajów Ameryki Łacińskiej. Znajomość języka hiszpańskiego może też być atutem w poszukiwaniu pracy w USA. 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, szkołach językowych, centrach kultury hiszpańskiej na całym świecie (organizator eventów, promotor kultury), hiszpańskojęzycznych placówkach dyplomatycznych, instytucjach Unii Europejskiej, hiszpańskich i polskich firmach, liniach lotniczych, mediach, międzynarodowych serwisach internetowych, agencjach reklamowych działających na rynkach hiszpańskojęzycznych.

Spotkajmy się

ABC Kandydata
(7 kwietnia)
sprawdź szczegóły »

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Praktyczny hiszpański
 • Ameryka Łacińska: kultura i społeczeństwo
 • Hiszpania: kultura i społeczeństwo
 • Literatura hiszpańska
 • Literatura latynoamerykańska
 • Językoznawstwo iberyjskie
 • Podstawy przekładu
 • Technika i praktyka przekładu
 • Kompetencje osobiste i społeczne: prezentacja i autoprezentacja, debata w języku hiszpańskim

Studia w trybie 3- lub 4-letnim

Kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: studia 3-letnie z wymaganą znajomością hiszpańskiego na poziomie B1 oraz studia 4-letnie, na których uczą się języka od podstaw. Studia te rozpoczynają się od bardzo intensywnej nauki hiszpańskiego (prawie 500 godzin na studiach dziennych, ponad 300 godzin na studiach zaocznych). Dzięki temu po upływie roku studenci mogą już używać języka w podróży i życiu codziennym. Absolwenci iberystyki opanowują język na poziomie C1.

Duża liczba godzin praktycznej nauki języka

Iberystyka na Uniwersytecie SWPS to ponad 1000 godzin praktycznych zajęć z języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych (ponad 800 godzin w przypadku studiów zaocznych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę o języku: jego funkcjonowaniu, historii, rozwoju. Poznają również nowoczesne techniki usprawniające uczenie się i nauczanie. Wielu studentów doskonali język hiszpański i kompetencje kulturowe na zagranicznych stażach i praktykach odbywanych w ramach programu Erasmus+.

Specjalizacje

Specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zapoznają się z technikami przekładu różnorodnych tekstów: informacyjnych, dziennikarskich, specjalistycznych, eseistycznych, literackich oraz filmowych. Opanowują podstawy warsztatu tłumacza ustnego i audiowizualnego. Dowiadują się też, jak radzić sobie z tekstami trudnymi oraz co zrobić, by trafiły do odbiorcy. Poznają specjalistyczne narzędzia wspomagające pracę tłumacza.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą tłumaczeniową. Absolwenci podejmują pracę jako tłumacze w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych w Polsce i za granicą, w placówkach kulturalnych i edukacyjnych, a także w urzędach unijnych.

Specjalizacja literaturoznawczo-kulturoznawcza

Studenci pogłębiają wiedzę w obszarze literatury i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Poznają najnowsze trendy w literaturze oraz uczą się dostrzegać nawiązania do tekstów klasycznych. Zapoznają się z najważniejszymi tekstami eseistyki i krytyki literackiej. Analizują nie tylko dialog kulturowy w obrębie świata hiszpańskojęzycznego, lecz także podobieństwa i różnice między kulturą hiszpańskojęzyczną i polską. Zdobywają warsztat, który przygotowuje ich do dalszych studiów akademickich.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które fascynują się literaturą i kulturą, planują podjąć studia magisterskie, myślą o zawodzie dziennikarza albo krytyka literackiego, chciałyby pracować w instytucjach promujących kulturę.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

 • Studia  4-letnie: matura z języka obcego: min. 50% poziom podstawowy lub min. 30% poziom rozszerzony, albo dokument potwierdzający znajomość języka obcego zobacz listę dokumentów uznawanych przez Uniwersytet SWPS; albo egzamin kwalifikujący z języka obcego (włoski, hiszpański lub angielski).
  Terminy egzaminów: 25 lipca (włoski, hiszpański), 5 maja 2020, 16 lipca 2020 (angielski)
 • Studia 3-letnie: matura z języka obcego: min. 50% poziom podstawowy lub min. 30% poziom rozszerzony, język hiszpański – poziom rozszerzony powyżej 60%;
  lub dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego uznawany przez Uniwersytet SWPS (lista dokumentów obok); lub egzamin kwalifikujący z języka hiszpańskiego.
  Termin egzaminu: 25 lipca 2020.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 940 zł
2 raty 4630 zł
1 rata 8900 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35, 22 517 98 18
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne do odwołania.
  Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".