logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu.

Kontakt

Wrocław, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Nowoczesna komunikacja marketingowa

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Kierunek dostępny również w Warszawie

"Nowoczesna Komunikacja Marketingowa to studia stworzone przez praktyków dla praktyków. Prowadzone przez doświadczoną kadrę specjalistów, kierowane są do osób posiadających minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy. Jako jedne z nielicznych na rynku pozwalają uporządkować i doskonalić praktyczne umiejętności z obszaru marketingu.
Dostarczają wiedzy i narzędzi potrzebnych do rozwiązywania realnych i aktualnych sytuacji marketingowych oraz umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie biznesem i świadome budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej swojej marki."

knapikIlona Knapik
Kierownik merytoryczny kierunku "Nowoczesna komunikacja marketingowa"

Adresaci

Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru marketingu.

Cel

Absolwenci zyskają kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i organizację działań reklamowych oraz dobór odpowiednich narzędzi marketingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą im możliwość skutecznego zarządzania biznesem i świadomego budowania trwałej przewagi konkurencyjnej swoich marek.

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z:

 • kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku,
 • nowoczesną komunikacją marketingową,
 • psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Liczba miejsc

25 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Czas trwania

dwa semestry w formie weekendowych zjazdów około dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • samodzielnie przygotowana strategia marketingowa,
 • test sprawdzający przekrojową wiedzę ze wszystkich przedmiotów.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Strategiczne planowanie komunikacji marketingowej, wspierającej osiąganie celów biznesowych, jest ciągle kluczową umiejętnością, decydującą o sukcesie firm. Dynamiczne zmiany ekonomiczne i zachowań klientów motywują do szukania nowych kanałów komunikacji i form przekazu. Wiedza w dziedzinie marketingu szybko się dezaktualizuje, stąd nieustanna potrzeba jej uzupełniania oraz konfrontacji z rzeczywistością i pojawiającymi się trendami.

Program studiów obejmuje 208 godzin dydaktycznych, realizowanych w formie seminariów i praktycznych warsztatów. Tematyka zajęć podzielona jest na bloki:

WPROWADZENIE DO ŚWIATA MARKI

Psychologiczne mechanizmy reklamy (8 godz)

 • Procesy poznawcze.
 • Nastroje i emocje w reklamie.
 • Psychologia reklamy – postawy odbiorców.
 • Psychologiczne oddziaływanie reklamy.
 • Możliwości i ograniczenia reklamy z perspektywy psychologicznej.

KREATYWNOŚĆ W PRAKTYCE

FLOE JUMPING – czyli teoria i praktyka kreatywnego myślenia (16 godz)

 • Kreatywność jako wynik działania czynników zewnętrznych, społecznych, biologicznych, osobowych.
 • Poznanie m.in. takich narzędzi i metod jak: Mindmap, ZWI, mapy empatii, metody odskoczni, prowokacji, techniki Walta Disney'a, 6 kapeluszy.
 • Ćwiczenia praktyczne z najważniejszych metod.
 • Praktyczna burza mózgów wykorzystująca poznane informacje.

Marketing przyszłości (16 godz)

 • Najnowsze trendy, rozwiązania i ciekawostki ze świata marketingu.
 • Mobile marketing, video marketing, viral, wykorzystanie technologii w działaniach reklamowych, RFID, geolokalizacja, strony RWD, remarketing, lead generation, real time marketing, rich content, content marketing, współpraca z influencerami, personalizacja video, marketing dynamiczny, RTB, audience buying.
 • CRM/bazy danych/modelowanie/ BIG DATA.
 • Neuromarketing.
 • Ekonomia behawioralna.

Sztuka prezentacji (16 godz.)

 • Praktyczne warsztaty, w trakcie których każdy uczestnik/uczestniczka ma możliwość przedstawienia prezentacji i otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wystąpienia są nagrywane na kamerę.
 • Programy, które ułatwiają przygotowanie prezentacji.
 • Cechy dobrej prezentacji.
 • Jak się przygotować do prezentacji?
 • Jak planować prezentację w zależności od celu?
 • Jak sobie radzić z tremą podczas wystąpień?

Copywriting - kreatywna praca z tekstem (8 godz.)

 • Wyróżniki stylowe komunikatów reklamowych.
 • Warsztat copywritera, czyli środki stylistyczne, narzędzia i metody wykorzystywane do tworzenia reklam.
 • Kompozycja tekstów reklamowych na przykładzie reklam prasowych, telewizyjnych, internetowych i radiowych.
 • Metody stymulujące kreatywne myślenie podczas pracy nad tekstem reklamowym.
 • Techniki perswazyjne.
 • Trendy w copywritingu.

Webwriting - sztuka pisania w Internecie (8 godz.)

 • Konsumpcja treści przez użytkowników w Internecie.
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia tekstów na stronę internetową, landing page, do newsletterów, kreacji reklamowych.
 • Czym jest content marketing?
 • Dobieranie odpowiednich słów kluczowych w kontekście SEM (marketingu w wyszukiwarkach) – warsztaty.
 • Jak tworzyć skutecznie teksty pod kątem wyszukiwarek?
 • Jak optymalizować określone elementy tekstowe na stronie internetowej w kontekście SEO - warsztaty.

 

OBSZARY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ:

Strategia marketingowa (16 godz.)

 • Obecne trendy w komunikacji marketingowej na świecie
 • Tradycyjne podeście do budowy strategii komunikacji marketingowej
 • Budowanie konceptów
 • Pozycjonowanie produktów i marek 
 • Analizowanie grupy docelowej, rynku, konkurencji
 • Analiza procesu decyzyjnego klienta
 • Insight, USP – definicja i przykłady
 • Przegląd kanałów komunikacji
 • Archetypy osobowe
 • Idealny Brief – dobre i złe praktyki

Wprowadzenie i repozycjonowanie marki (16 godz.)

 • Fundamenty marki.
 • Marketing-mix rynku dóbr
 • Marketing-mix rynku usług
 • Pozycjonowanie marki
 • Obszary możliwego repozycjonowania marki
 • Rola innowacji w pozycjonowaniu marki
 • Pozycjonowanie startupów i Strategia Błękitnego Oceanu

Efektywne planowanie kampanii (8 godz.)

 • Ogólne zasady planowania mediów
 • Parametry mediowe oraz ich użyteczność w planowaniu kampanii
 • Planowanie kampanii telewizyjnej, radiowej, prasowej, outdoorowej, kinowej oraz internetowej
 • Nowe paradygmaty mediowe
 • Modelowanie ekonometryczne w kampaniach reklamowych
 • Przykłady kreatywnych mediów

Marketing interaktywny (16 godz.)

 • Wprowadzenie do digital marketingu; specyfika działań, potencjał i zagrożenia komunikacji online.
 • Marketing interaktywny w organizacji - miejsce i rola działań online.
 • Modele obecności w sieci
 • Plan marketingu online; czym jest, co powinien zawierać i jak go opracować
 • Modele planowania działań w digitalu; wybrane metody
 • Rola danych w planowaniu i realizacji działań online; dane wewnętrzne i zewnętrzne - metody pozyskiwania i analizy
 • Cele działań
 • Grupy docelowe w digitalu; persony digital a sposób komunikacji online
 • Taktyka działań - kluczowe kanały komunikacji online; specyfika, rola, mocne i słabe strony, dobre i złe praktyki wykorzystania
 • Zasoby i budżet digital marketingowy; czas, ludzie i pieniądze w digital marketingu
 • Kluczowe metryki i analizowanie działań online
 • Kompetencja digital marketing managera i budowanie zespołu
 • Digitalizacja organizacji - wyzwania i perspektywy związane z transformacją digital;
 • Źródła wiedzy marketingowca

Social Media (16 godz.)

 • Jak wyglądają media społecznościowe w 2019 roku (wpływ rozwoju mobile, algorytmy, istotne zmiany i trendy
 • Strategiczne zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych,
 • Trendy w social media (semi-live video, short-video content, live streaming, boty, influencer marketing, user generated content) i ich wykorzystanie w komunikacji marek,
 • Funkcje i możliwości promocyjne kanałów: Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, LinkedIn, Slidshare, Youtube
 • Zarządzanie profilem osobistym i firmowym na Facebooku i LinkedInie, Instagramie i Youtube
 • Analiza efektywności działań w mediach społecznościowych (sposoby i narzędzia)

Jak współpracować z mediami (16 godz.)

 • Jak dobrać media i skutecznie budować relacje z dziennikarzami?
 • Narzędzia współpracy z mediami.
 • Warsztat pisania informacji prasowej.
 • Nowoczesne sposoby dystrybucji informacji prasowych.
 • Jak zainteresować dziennikarza tematem?
 • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Prawo reklamy, przetwarzanie danych osobowych w marketingu oraz własność intelektualna w działalności reklamowej (8 godz.)

 • Polskie regulacje prawa reklamy (regulacje ogólne i wybrane regulacje branżowe)
 • Reklama nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd
 • Reklama porównawcza
 • Zgody marketingowe, SPAM i ochrona danych osobowych w reklamie (RODO i inne regulacje)
 • Reklama jako utwór chroniony prawem autorskim
 • Ochrona marki jako znaku towarowego
 • Case study

Marketing B2B - synergia strategii i nowych technologii (16 godz.)

 • Nowoczesny marketing B2B (business-to-business) - kluczowe pojęcia i charakterystyka działań w środowisku klientów biznesowych oraz rola w rozwoju firm.
 • Wpływ nowych technologii na zmiany zachowań klientów. Implikacje dla marketingu oraz firm.
 • Personalizacja, Customer Experience (CX), ABM, AI i blockchain w marketingu - wybrane zjawiska i technologie w obszarze B2B.
 • Strategie, taktyki i kluczowe narzędzia w B2B.
 • Buyer persony - jak je tworzyć i wykorzystywać w praktyce?
 • Cykl zakupowy w B2B - etaty i mapowanie buyer's journey.
 • Sposoby dotarcia do nowych klientów i pozyskiwania ich a retencja.
 • Social selling w B2B.
 • Strona internetowa zorientowana na realizację celów biznesowych i strategicznych.
 • MarTech - ekosystem narzędzi - kryteria wyboru i przydatne informacje w kontekście poszukiwania rozwiązań omówione na przykładach.
 • Współpraca na linii marketing-sprzedaż-zarząd zorientowana na rozwój biznesu.
 • Interaktywny warsztat dla uczestników, na podstawie wcześniej omówionych zagadnień.

Marketing Automation (8 godz.)

 • Automatyzacja Działań Marketingowych - wprowadzenie, omówienie zasad działania programów Marketing Automation.
 • Możliwości automatyzacji w najpopularniejszych narzędziach marketingowych (Google Ads, Facebook Ads)
 • Automatyzacja z wykorzystaniem nieszablonowych grup odbiorców
 • Przegląd narzędzi umożliwiających zbieranie sygnałów z mediów owned. Znaczenie trygera w automatyzacji
 • Budowa kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji - z jakich podstawowych elementów składają się kampanie i jak można je konfigurować w systemie.
 • Kroki tworzenia skutecznej kampanii w marketing automation: cel, założenia, segmenty dla kampanii, KPI, scenariusze.
 • Raporty i analiza: Zarządzanie wygenerowanymi szansami sprzedażowymi, śledzenie i rozpoznanie zachowań odbiorców kampanii - czyli co mierzyć w marketing automation, jak wyciągać wnioski i podejmować decyzje co do dalszych działań.
 • Warsztaty: opracowanie modelu kampanii wg podanych założeń i wprowadzenie go do programu Marketing Automation.
 • Możliwości nowoczesnych technologii w Marketing Automation - Sztuczna inteligencja (Artifical Intelligence) i uczenie maszynowe (Machine Learning), rozwijanie możliwości wykorzystania zautomatyzowanych działań oraz personalizowania komunikatów.

ZALICZENIE (16 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018-marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 760 zł
2 raty 3625 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

 

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne