Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Graszewicz, Tomasz
Tomasz Graszewicz
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskistrateg i prezes agencji reklamowej
Jaczewski, Przemysław
Przemysław Jaczewski
 
prof. dr hab. Dariusz DolińskiDyrektor Marketingu w HealthDesk
Knapik, Ilona
Ilona Knapik
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiekspert public relations, trener, dydaktyk
Majewska, Karolina
Karolina Majewska
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskistrateg i ekspert w zakresie budowania marek oraz komunikacji marketingowej
Marek, Rafał
Rafał Marek
dr
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiekspert i praktyk Digital Marketing
Matuszyński, Szymon
Szymon Matuszyński
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskidoradca w zakresie komunikacji, strategii rozwoju organizacji i produktu
Staniszewski, Marek
Marek Staniszewski
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskicertyfikowany trener biznesu i coach zespołów, doradca strategiczny, wykładowca, autor
Tarnawska, Martyna
Martyna Tarnawska
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskitrener i konsultant ds. social media
Trzciński, Marcin
Marcin Trzciński
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskisocjolog
Wojtowicz, Maciej
Maciej Wojtowicz
 
prof. dr hab. Dariusz DolińskiDigital Marketing Consultant
Zawadzki, Piotr
Piotr Zawadzki
 
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiadwokat i rzecznik patentowy
Żądło, Martyna
Martyna Żądło
 
prof. dr hab. Dariusz Doliński