logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 40 godzin dydaktycznych/4 dni po 10 godzin

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Badanie neuropsychologiczne dziecka

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

uswps FB KATOWICE badanie neuro psych dziecka 1200 627 1

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie psychologicznej diagnozy stanu neuropsychologicznego. Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozy neuropsychologicznej dzieci w podejściu psychometrycznym i eksperymentalno-klinicznym, zapoznają się także z praktyką przeprowadzania badania i formułowania wniosków.

W trakcie badania przedstawione zostaną następujące testy stosowane w diagnozie neuropsychologicznej dorosłego:

 • Test Rysowania Zegara dla dzieci wg Cohena
 • Test Figury Złożonej Reya
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Test 15 Słów Reya
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Test Łączenia Punktów

Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć realizowanych w dwóch wersjach tj.:

W ramach szkolenia weekendowego – w trakcie 4 dni szkoleniowych po 10h zajęć każdego dnia.
W ramach szkolenia w tygodniu – w trakcie 8 dni szkoleniowych po 5h zajęć każdego dnia.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów/absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Program

1. Zagadnienia wstępne (1 godz.)

 • definicja neuropsychologii klinicznej dziecka
 • znaczenie oceny neuropsychologicznej w praktyce klinicznej
 • specyfika badania, gdy pacjentem jest dziecko

2. Złożoność związku mózg-zachowanie (2 godz.)

 • stan neuroobrazowania a stan kliniczny dziecka
 • badanie inteligencji dziecka a ocena neuropsychologiczna
 • przejawy zaburzonego neurorozwoju i podstawowe funkcje będące przedmiotem oceny neuropsychologicznej
 • rola obserwacji, wywiadu i myślenia klinicznego

3. Przejawy zaburzeń i badanie procesów poznawczych: funkcji ruchowych, percepcyjnych, językowych, grafomotorycznych, uwagi i pamięci (15 godz.)

 • Metody diagnozy- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy
 • Test Rysowania Zegara dla dzieci wg Cohena
 • Test Figury Złożonej Reya
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Test 15 Słów Reya
 • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg Hillersa
 • Próby kliniczne z NEPSY II (2007) A Developmental Neuropsychological Assessment

4. Przejawy zaburzeń i badanie funkcji wykonawczych- pamięci operacyjnej, planowania, kontrolowania, elastyczności, generowania i hamowania reakcji (15 godz.)

 • Metody badania funkcji wykonawczych- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Test Łączenia Punktów
 • Próby kliniczne z NEPSY II (2007) A Developmental Neuropsychological Assessment

5. Prezentacja studium przypadku (7 godz.)

 • Dziecko z trudnościami szkolnymi
 • Dziecko z encefalopatią niedotlenioną-niedokrwienną

Kadra

joanna metta pieszka

Joanna Metta-Pieszka

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta neuropsychologiczny, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu z ponad 20 letnim doświadczeniem,. 12-letni staż pracy w neurologicznej poradni zaburzeń pamięci, konsultant w zakresie neuropsychologii ZUS Sosnowiec, współpracownik zespołu terapeutyczno – diagnostycznego NZOZ „Kompas" PZP dla Dzieci i Młodzieży w Będzinie. Prowadzi szkolenia dla psychologów w Centrum Diada w Gliwicach, NZOZ Kompas w Będzinie, Wojskowej Poradni Psychologicznej w Krakowie dla psychologów resortowych MON, PPP oraz ROD-K w województwie śląskim.

Rekrutacja i opłaty

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów/absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1250 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

1350 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.