logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo i etyka
w zawodach psychologa i psychoterapeuty

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie jest adresowane do psychologów, psychoterapeutów, osób w trakcie certyfikacji, studentów psychologii.

Cele szkolenia

 • uświadomienie osobom wykonującym zawody psychologa i psychoterapeuty odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w świetle obowiązujących przepisów,
 • przekazanie wiedzy na temat norm etyczno-prawnych dotyczących praw pacjenta, podstaw prawnych i granic działania psychoterapeuty, psychologa, rodzajów odpowiedzialności,
 • zapoznanie uczestników z terminologią z zakresu prawa,
 • przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej,
 • zrozumienie potrzeby istnienia kodeksów etyki, a w związku z tym również odpowiedzialności zawodowej czy dyscyplinarnej,
 • przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu analizy podstawowych problemów społecznych związanych z udzielaniem świadczeń psychologicznych i zdrowotnych.

Program

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Zawód psychologa a zawód psychoterapeuty. Aspekty prawne i etyczne oraz różnice i podobieństwa.
 3. Formy wykonywania zawodu: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prywatna praktyka psychologiczna, spółki: cywilna, jawna, partnerska.
 4. Odpowiedzialność cywilna.
 5. Odpowiedzialność pracownicza.
 6. Odpowiedzialność zawodowa.
 7. Odpowiedzialność karna.
 8. Prawa pacjenta wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Dokumentacja w gabinecie psychologa i psychoterapeuty – aspekty prawne
 • Pojęcie tajemnicy zawodowej w kontekście kontraktu terapeutycznego.
 • Kontrakt terapeutyczny - co powinien zawierać.
 • Prywatność i integralność klienta w praktyce psychologicznej.
 • Prawo pacjenta do dostępu do informacji sensytywnych zawartych w dokumentacji medycznej.

Kadra

dr Agnieszka Fiutak

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa dla psychologów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Prowadzi wykłady w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz na Uniwersytecie SWPS. Prowadziła zajęcia z prawa medycznego m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również kancelarię prawną LEXMEDI. Jest autorką lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. „Prawo w medycynie”, „Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne”, „Leksykon prawa medycznego”, „Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem”.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty)

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

350 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

450 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia