logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/4 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia rozwojowa dziecka (0-7 lat) - przewodnik praktyczny
szkolenie online

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie seksuologii rozwojowej małego dziecka. Prezentowane i trenowane podczas szkolenia techniki pozwalają skutecznie wspierać rozwój psychoseksualny dziecka i pomagać rodzinie. Szczególna uwaga poświęcona jest skokom i kryzysom w rozwoju dziecka, znaczeniu więzi rodzicielskiej, charakterystyce prawidłowego rozwoju oraz diagnostyce zaburzeń, w tym identyfikowaniu nadużyć seksualnych i roli specjalisty (obowiązującego go prawa i obowiązków).
Szkolenie opiera się na wiedzy (popartej badaniami naukowymi), że rozwój człowieka trwa przez całe życie i że seksualność jest stałą częścią tego rozwoju, obecną od początku życia człowieka.
Seksualność rozumiana jest tutaj szeroko – zawiera m.in. tożsamość płciową, obraz własnego ciała, jego akceptację, odpowiedź na dotyk i potrzebę bycia w bliskiej relacji.
Związek seksualności z innymi obszarami funkcjonowania jest silny i generuje wzajemny i wielokierunkowy wpływ. Oddziałując na seksualność dziecka możemy albo wspierać, albo hamować jego dalszy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny. Świadomość tego jest szczególnie ważna od urodzenia do 7 roku życia dziecka – w okresie bardzo intensywnego rozwoju, uczenia się, tworzenia wzorców relacji i obrazu siebie.

Szkolenie ma na celu:

 • praktycznie przygotować specjalistów pracujących z małymi dziećmi i rodziną do wspierania rozwoju psychoseksualnego małego dziecka,
 • wyposażyć w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych,
 • zapoznać z metodami diagnozowania trudności i zaburzeń rozwoju psychoseksualnego,
 • zapoznać z narzędziami pomocowymi i interwencyjnymi w pracy z dzieckiem i rodziną.

Forma zajęć:

Prezentacja wiedzy praktycznej, trening umiejętności, praca ze studiami przypadków.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do wszystkich specjalistów pracujących z małymi dziećmi i rodzinami – psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych. Także do seksuologów chcących specjalizować się w seksuologii dziecka.

Program

 • Modele seksualności człowieka w cyklu całego życia – czyli dlaczego mówimy o rozwoju psychoseksualnym, a nie tylko seksualnym,
 • Cielesność, intymność, sensualność a seksualność,
 • Psychosomatyka i somatopsychika – triada ciało – psychika – umysł – o wzajemnych oddziaływaniach w kontekście seksualności,
 • Teorie potrzeb, teorie emocji a seksualność człowieka,
 • Więź, przywiązanie, relacja (Attachment Parenting, postawy rodzicielskie) i ich wpływ na rozwój psychoseksualny,
 • Psychoseksualność dziecka od urodzenia do 7 roku życia - skoki rozwojowe i kryzysy rozwojowe,
 • Ekspresja seksualna dziecka do 7 roku życia – między normą a patologią,
 • Rola specjalisty – kiedy „odpowiedź”, a kiedy „reakcja”,
 • Szczególne problemy – nadużycia seksualne,
 • Edukacja seksualna wieku dziecięcego - wskazówki,
 • Przepisy prawne a pomoc w zakresie rozwoju psychoseksualnego.

Kadra

szwarocka

Małgorzata Szwarocka

Psycholożka, certyfikowana seksuolożka kliniczna. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, na liście seksuologów i seksuolożek klinicznych rekomendowanych przez PTS. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii seksuologicznej osób indywidualnych, par i rodzin. Wieloletnia współpracowniczka Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Poradni dla Sprawców i Ofiar Przemocy Seksualnej Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza. Edukatorka seksualna dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. Partnerka w wieloletnim związku, matka.
Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych to zależności psychosomatyczne i somatopsychiczne, psychoterapia przez ciało i psychologia rozwojowa dziecka.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 3 grudnia 2020 r. do końca dnia.
Interaktywne szkolenie online na platformie Google Classroom + Google Meet.

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

560 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

20-21 lutego 2021 roku i 27-28 lutego 2021 roku, w godz. 10.00-13.15