logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 6 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Autoprezentacja
w wystąpieniach online przed kamerą

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności autoprezentacji oraz uświadomienie sobie skutków własnych oddziaływań na zachowania innych ludzi, w czasie wystąpień online przed kamerą.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które, chcą poznać metody wpływania i wywierania wrażenia na innych w sytuacji wystąpień online przed kamerą. W szczególności dla osób stawiających pierwsze kroki w przygotowywaniu się do wystąpień online na forum grupy oraz rozmów o pracę.

Formuła szkolenia: online

Program

1. Autoprezentacja w wystąpieniach online przed kamerą:

● specyfika wystąpień online
● najczęściej popełniane błędy w wystąpieniach online

2. Strategie wywierania wrażenia na innych w wystąpieniach online:

● gesty, mimika, intonacja, kontakt wzrokowy, ubiór
● zachowanie w obecności mikrofonu i kamery
● techniki pomocne w walce z tremą

3. Przygotowanie treści wystąpienia:

● ustalenie celów autoprezentacji i działań
● identyfikacja potrzeb i oczekiwań grupy docelowej
● jak reagować na trudne pytania od odbiorców?

4. Techniczne przygotowanie do wystąpienia online:

● jak utrzymać uwagę widza przed kamerą?
● jak przygotować miejsce do wystąpienia online w warunkach domowych?

Kadra

trochimczuk

Joanna Trochimczuk

Psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie rozwoju kompetencji społecznych oraz psychoedukacji.
Od 2011 r. tworzy i realizuje programy edukacyjne oraz szkolenia dla biznesu i instytucji samorządowych z zakresu: umiejętności społecznych przydatnych w budowaniu współpracy i relacji (komunikacja, inteligencja emocjonalna, postawa asertywna), umiejętności autoprezentacji, umiejętności pracy z grupą oraz dynamiką grupy.
Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach prowadzenia zajęcia na studiach podyplomowych Psychodietetyka (Umiejętności pracy z grupą warsztatową) oraz Praktyczna Psychologia Motywacji (Efektywna komunikacja i postawa asertywna).
Realizowała autorskie szkolenia m.in. dla: SAS Institute, Krajowa Izba Radców Prawnych, Bank Millennium, Aviva, Axel Springer Kontakt, Fundacja Drabina Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Totalizator Sportowy, Eurovia Polska.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

330 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

20 maja 2021 roku, w godz. 10:00 - 14:00

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.