logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 2 dni/16 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Work-Life Balance
- mniejszy stres, większa satysfakcja

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Idea:

O współczesnych czasach mówi się niekiedy: kultura dead-line’u. Coraz więcej zadań opatrzonych jest terminem „na wczoraj”, w najlepszym razie „asap”. Tempo działań potrafi być źródłem wielkiego stresu, czego skutkiem coraz częściej stają się wypalenie zawodowe i depresja. Duża ilość zadań, odpowiedzialność i problemy komunikacyjne przyczyniają się dodatkowo do obniżenia jakości relacji pracowniczych, co staje się kolejnym źródłem negatywnych emocji. Dodatkowo cierpią na tym najbliżsi.

Cele:

 • opanowanie skutecznych technik zmniejszających poziom odczuwanego stresu w pracy
 • lepsza organizacja swojego kalendarza
 • nabycie umiejętności czerpania większej satysfakcji z pracy
 • przyswojenie zasad planowania skutecznego wypoczynku
 • podniesienie świadomości swoich potrzeb, emocji i priorytetów

Korzyści:

 • Uczestnik lepiej wie, jak planować swój plan pracy oraz czas wolny
 • Uczestnik szkolenia poznaje techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem zawodowym, rozumie jego źródła i skutki
 • Uczestnik szkolenia lepiej radzi sobie z ustalaniem własnych priorytetów
 • Uczestnik potrafi skuteczniej czerpać radość ze swojej pracy

Program

Dwudniowe szkolenie podzielone jest na dwie zasadnicze części . Zajęcia mają formę konwersatoryjno-warsztatową, wspartą ćwiczeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień.

Dzień I. Postrzeganie własnej pracy i swojej roli

 • „Za dużo pracowałem”, czyli czego żałujemy na starość?
 • Pojęcie Work-life balance, geneza, założenia i… praktyka dnia codziennego
 • Praca jak hobby, hobby jak praca?
 • Etat, samozatrudnienie, telepraca – plusy i minusy
 • Czy to, co nudne, może być ciekawe? Jak pokochać swoją pracę?
 • Znaczenie zaangażowania dla odczuwania satysfakcji z zawodu
 • Rozwój, równowaga, czy zrównoważony rozwój? Oto jest pytanie!
 • Środowisko społeczne w pracy i jego znaczenie dla satysfakcji
 • Stres i pośpiech – zabójcy więzi międzypracowniczych

Dzień II. Fajrant!… i co dalej?

 • Jak Polacy odpoczywają po pracy i czy ma to sens?
 • Dobry wypoczynek i pozytywne zmęczenie
 • Work-life balance czy Work-life integrity?
 • Wartości pozycjonujące i niepozycjonujące: co czyni szczęśliwym i jak ma się do tego praca?
 • Pieniądze a szczęście: fakty i mity
 • Mieć czy być? Określanie priorytetów i celów
 • Psychowzroczność, empatia i auto-empatia
 • Towarzyskość
 • Uważność

 

Kadra

Tomasz Kozłowski

dr Tomasz Kozłowski

dr Tomasz Kozłowski, socjolog, menadżer, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i zarządczym (szkolił m.in. menadżerów i przedsiębiorców, pracowników firm, pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, rady pedagogiczne, uczestników akademii trzeciego wieku). Doświadczony ekspert w obszarach kultury organizacyjnej i komunikacji międzypokoleniowej, szeroko rozumianych kompetencji miękkich, autoprezentacji, work-life balance i work-flow. Współpracuje z takimi firmami jak Pegaz, Wartoszkolic, Centrum Profilaktyki Społecznej, CER Coaching-Edukacja-Rozwój, w których przeprowadza szkolenia z takich tematów jak Kultura organizacyjna; Style zarządzania a kultura innowacyjności; Strategie radzenia sobie ze stresem; Społeczne kompetencje w biznesie; Komunikacja międzypokoleniowa w firmie i in. Autor ponad 200 prac – w tym trzech książek, artykułów naukowych, analiz i raportów, esejów i felietonów. Aktywny bloger.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników. Piastował stanowiska menadżerskie (kierownik katedr m.in. Edukacji i Nowych Mediów, Prodziekan, wreszcie Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych w Collegium Da Vinci w Poznaniu), zarządzał zespołami naukowo-dydaktycznymi, sprawował opiekę nad studentami, tworzył usługi edukacyjne). Wieloletni ekspert i doradca w Press-Service Monitoring Mediów (doradzał firmom z wielu branż, m.in. finansowej, konsultingowej, komunikacyjnej, współtworzył opiniotwórczy ranking TOP Marka).
W roku 2017 założył Fundację Instytut Analiz Społecznych Quantum, z którą opracował kilka raportów badawczych. Współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (ekspert i moderator w ramach Światowych Dni Innowacji, uczestnik i panelista Grupy Roboczej ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji). Współpracownik Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy UM Poznań, z którym współorganizował konferencje zbliżające edukatorów i przedsiębiorców. Zaproszony do grupy ekspertów na etapie projektowania programu AMI dla PARP.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji:

 • kolejność zgłoszeń;

 • w celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

  Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia opłaty za szkolenie w wysokości 680 zł (w przypadku absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych naszej Uczelni opłata wynosi 610 zł).

Opłata

680 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

11-12 maja 2020 roku