logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 53 godziny dydaktyczne/5 dni

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Action Learning dla mediatorów.
Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych.

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenia z mediacji, które swoim zakresem obejmować będą:

 • szkolenie podstawowe z mediacji (53h),
 • szkolenie z mediacji gospodarczych (26h),
 • szkolenie z mediacji rodzinnych (53h),
 • Action Learning dla mediatorów.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych" otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Do kogo kierowana jest „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych":

 • do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
 • do studentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, prawo;
 • do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • do prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
 • do menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o staże mediacyjne.

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych jest zgodne ze standardami szkoleniowymi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, po spełnieniu pozostałych wymogów.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Program

Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy nad realizacją celów, wynikająca z założenia, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych. Jesteśmy nieustannie zdolni do zmiany, kryje się w nas więcej możliwości niż moglibyśmy przypuszczać. Action Learning to metoda, w której motorem do zmian jest życzliwa, i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki do nauki.
Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój problem (cel, wyzwanie), a następnie, przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i znaleźć rozwiązania. Zadaniem uczestników spotkań Action Learningowych jest aktywne słuchanie, dociekanie do sedna problemu, skupianie się na problemach osoby, która w danym momencie mówi, a nie na ocenianiu jej. Nad całością procesu czuwa coach/moderator.

W czasie spotkań prowadzonych metodą Action Learning uczestnicy będą mieli możliwość skupienia się m.in. na:

 • tym co pomaga i sprawdza się w prowadzeniu mediacji a co sprawia trudności,
 • jak zorganizować pracę mediatora, biuro mediatora, jak współpracować,
 • jaki dobrze i skutecznie stosować oraz wykorzystywać narzędzia do prowadzenia mediacji,
 • jakie trudności mogą napotkać początkujący mediatorzy stawiający pierwsze kroki w zawodzie mediatora i z jakimi wyzwaniami mierzą się doświadczeni mediatorzy.

Praca w grupie daje możliwości na skoncentrowaniu się na problemach związanych z pracą ze Stronami, szukaniem odpowiedzi na pytania nurtujące każdego z mediatorów. Spotkania dla mediatorów prowadzone metodą Action Learning nie są superwizją mediacyjną – spektrum spraw, problemów i celów poruszanych w czasie sesji Action Learningowych jest nieograniczone i odpowiada potrzebom osób uczestniczących w sesjach.
Grupa osób zainteresowanych udziałem w sesjach Action Learningowych tworzona jest na podstawie indywidualnej rozmowy z prowadzącą Action Learning. Dobór do grupy nie jest przypadkowy. W grupach uczestniczyć mogą osoby kończące szkolenia w ramach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” oraz osoby z zewnątrz, chcące pracować metodą Action Learning.

Czas trwania

30 godzin - 6 spotkań po 5 godzin, 1 raz w miesiącu

Grupa

maksymalnie 6 osób.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych mediatorów – praktyków, na co dzień prowadzących mediacje, będących równocześnie wykwalifikowanymi trenerami z zakresu postępowania mediacyjnego oraz zarządzania konfliktem. Trenerzy prowadzący zajęcia są członkami i mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Fundacji Rozwoju Mediacji oraz „Conseo" mediacje, negocjacje, szkolenia.

Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk). W latach 2010-2012 uczestnik studium doktoranckiego w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie. Prowadzi głównie mediacje w sprawach karnych, cywilne (w tym gospodarcze) oraz rodzinne. Od czerwca 2010 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2010 do czerwca 2015 roku koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Mediator stały wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Ukończył Warsztat Umiejętności Trenerskich prowadzony przez Stowarzyszenie „Inicjatywy” w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu. Mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z opcji „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

Kosz uczestnictwa we wszystkich sesjach

1200 zł/osoba

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Informacje dodatkowe:

Studenci i absolwenci SWPS otrzymują zniżki w wysokości:

 • 10% za szkolenie podstawowe z mediacji,
 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych,
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Osoby spoza Uniwersytetu SWPS:

 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych (w przypadku zrealizowania szkolenia podstawowego z mediacji),
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Regulaminy

Termin

Do ustalenia.