logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych

Kontakt

 • tel: 58 721 46 90
 • e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl
Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Metodyka pracy mediatora rodzinnego

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

CEL

Celem tego szkolenia jest przedstawienie metodyki pracy mediatora rodzinnego wraz z prezentacją dokumentacji mediacyjnej używanej w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu. Zostanie prześledzony proces od momentu wszczęcia postępowania mediacyjnego (sądowego i prywatnego) do momentu zakończenia postępowania. Na każdym z etapów zostaną wskazane optymalne działania mediatora oraz mogące pojawić się trudności.Szkolenie będzie służyło wymianie wzajemnych doświadczeń oraz dobrych praktyk uczestników i uczestniczek.

CERTYFIKACJA

Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy otrzymują imienne i numerowane zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z suplementem zawierającym informacje o liczbie godzin i zagadnieniach poruszanych podczas zajęć.Uzyskane zaświadczenie może być wykorzystane do aktualizacji informacji o mediatorze/mediatorce przekazanych prezesowi sądu okręgowego przy wpisie na listę mediatorów ws. cywilnych jako potwierdzenie podnoszenia kwalifikacji. 
ADRESACISzkolenie adresujemy do osób praktykujących jako mediatorzy rodzinni, którzy chcą przedyskutować swoją praktykę z innymi mediatorami i podzielić się swoimi dobrymi praktykami ułatwiającymi pracę. 
METODY SZKOLENIOWEZajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników: dyskusji, studium przypadku, analizy dokumentów, pracy w zespołach, indywidualnej pracy z wykorzystaniem komputera.

FOLLOW UP

Istnieje możliwość nieograniczonych w czasie konsultacji z trenerem prowadzącymi szkolenie po jego zakończeniu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują:• wzory dokumentów (także w wersji elektronicznej),• materiały do ćwiczeń (tzw. hand-out’y), • dostęp do biblioteczki Fundacji.


Czas trwania

8 godzin dydaktycznych

 

Program

 1. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji - jak je czytać?
 2. Wniosek o mediację - zawartość oraz zgodność z regulacjami o ochronie danych osobowych.
 3. Kontakt z sędzią referentem - kiedy i po co?
 4. Organizacja i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego - pomocnik mediatora.
 5. Narzędzia ułatwiające pracę mediatora np.: korespondencja seryjna w pakiecie MS Office/ LibreOffice/ OpenOffice. 
 6. Rozliczenia mediacji (sądowej i prywatnej) - sposoby dokumentowania.

Rozkład dnia szkoleniowego: 

 • 9:00 - 11:15 - I blok zajęć
 • 11:15 - 11:30 - przerwa 
 • 11:30 - 13:00 - II blok zajęć
 • 13:00 - 14:00 - przerwa 
 • 14:00 - 16:15 - III blok zajęć

Kadra

Janusz Kaźmierczak

Wpisany do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz na (3) listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk). W latach 2010-2012 uczestnik studium doktoranckiego w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, a od 2009 roku w Toruniu. Prowadzi głównie mediacje w sprawach karnych, cywilne (w tym gospodarcze) oraz rodzinne. W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 roku wiceprezes zarządu SMR. W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Mediator stały wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ukończył Warsztat Umiejętności Trenerskich prowadzony przez Stowarzyszenie „Inicjatywy” w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).

Rekrutacja i opłaty

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata:

320 PLN

Konto do wpłat opłat za szkolenia
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy 

Termin szkolenia

16 lutego 2019

Szkolenie  odbędzie się po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.