logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

 • tel: 58 721 46 90
 • e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl
Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Poradnictwo psychologiczne

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel szkolenia

Zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii podjęcie samodzielnej pracy w Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz innych instytucjach oferujących tzw. pomoc psychologiczną.

Forma zajęć: warsztaty
Rodzaj szkolenia: otwarte lub zamknięte
Miejsce: Sopot
Dokument ukończenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

Program

 • Rozpoczęcie szkolenia, omówienie programu i zasad szkolenia oraz oczekiwań uczestników
 • Wprowadzenie do tematyki poradnictwa i pomocy psychologicznej - podstawowe pojęcia i wymagane umiejętności podstawowe z zakresu interwencji
 • Zakres obowiązków ośrodków pomocy rodzinie, praca z ofiarami i sprawcami przemocy
 • Umiejętności niezbędne w pracy w ośrodku interwencji kryzysowej - udzielanie wsparcia, oferta pomocy instrumentalnej
 • Radzenie sobie ze stresem związanym z pracą
 • Zakres obowiązków ośrodków pomocy społecznej, praca z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią
 • Umiejętności niezbędne w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
 • Techniki terapeutyczne stosowane w pracy
 • Współpraca z sądem i innymi instytucjami

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze dostaną na zajęciach.

Kadra

iza pawełowskadr Izabela Pawłowska

Psycholog, wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, w trakcie procesu certyfikacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną. Ukończone studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) w Krakowie, Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Ukończone 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center (obecnie w trakcie certyfikacji). W 2014 r. doktorat z zakresu psychologii zdrowia. Od 2010 r. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2012 r. członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Praktyka diagnostyczna od 2009 r.: w prywatnym gabinecie psychologiczno – psychoterapeutycznym, w ośrodku adopcyjnym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), w domu dziecka, w zespole szkół specjalnych. Od 2010 r. ustanowiona biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym. W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne Diagnoza psychologiczna oraz zajęcia fakultatywne i szkolenia z praktycznego diagnozowania psychologicznego oraz psychologii sądowej

Rekrutacja i opłaty

Szkolenie jest kierowane wyłącznie do studentów i absolwentów psychologii. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

299 zł/os. - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

349 zł/os. - dla pozostałych kandydatów

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!

Szkolenie  odbędzie się po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.