Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Czas trwania

 • 53 godziny dydaktyczne/5 dni

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje pracownicze.
Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych.

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenia z mediacji, które swoim zakresem obejmować będą:

 • szkolenie podstawowe z mediacji (53h),
 • szkolenie z mediacji gospodarczych (26h),
 • szkolenie z mediacji rodzinnych (53h),
 • Action Learning dla mediatorów
 • szkolenie z mediacji pracowniczych (26h).

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych" otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Do kogo kierowana jest „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych - mediacje pracownicze":

 • pracownicy i menagerowie działów HR,
 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych,
 • pracownicy firm, przedsiębiorstw oraz urzędów publicznych
 • pracownicy działów prawnych,
 • adwokaci i radcowie prawni specjalizujący się w sporach pracowniczych.

Termin szkolenia: 

07.10.2022 r. (piątek) w godzinach 15:30-20:30; 08-09.10.2022 r. (sobota i niedziela) w godzinach 9:00-17:30

Szkolenie odbywa się stacjonarnie na Uniwersytecie SWPS w Sopocie przy ul. Polnej 16/20.

Cele szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy z za-kresu specyfiki mediacji pracowniczej, ważnej umiejętności w pracy menadżera, specjalisty HR oraz osób na co dzień pracują-cych w zespołach pracowniczych i zarządzających zespoła-mi pracowniczymi, pomocnej w polubownym rozwiązywaniu sporów.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora w konfliktach i sporach pracowniczych. Uczestnicy po-znają dynamikę konfliktów pracowniczych oraz sposoby zarządzania konfliktami w organizacji i nabędą umiejętności niezbędne do pełnienia roli mediatora wewnętrznego w organizacji.
Uczestnicy poznają sposoby, jak pomimo różnicy zdań zakończyć konflikt zachowując równocześnie dobre relacje ze współpracowni-kami, poznają narzędzia ułatwiające polubowne rozwiązywanie sporów oraz metody prowadzenia dialogu opartego na potrzebach stron.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy o specyfice najczęściej spotykanych sporów pojawiających się wewnątrz firmy.
Uczestnicy dowiedzą się jak rozwiązać konflikt przy wykorzystaniu nabytych umiejętności mediacyjnych z równoczesnym zachowaniem efektywności pracy zespołu oraz jak dalej kontynuować współpracę w firmie i zespole.
Biorący udział w szkoleniu dowiedzą się jak dzięki dialogowi budować w zespole pracowniczym dobre relacje i jak skutecznie wy-korzystywać techniki mediacyjne. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznają korzyści z płynące z polubownych metod rozwiązywania sporów – możliwość zakończenia sporu w sposób satysfakcjonujący dla każdej ze Stron, zachowanie kontroli nad sposobem rozwiązania sporu oraz utrzymanie relacji biznesowych, oszczędność czasu i pieniędzy, zadbanie o komfort emocjonalny pracodawcy i pracownika w momencie pojawienia się sporu.
Uczestnicy zdobędą również wiedzę z zakresu praktycznych umiejętności pozwalających na prowadzenie mediacji wewnątrz organizacji oraz wiedzę jak przygotować do mediacji pracowników w przypadku mediacji zewnętrznych.

Metody szkoleniowe

 • metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • gry i symulacje mediacji, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące pod-stawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

Program

Zakres szkolenia z mediacji pracowniczych (26 godzin dydaktycznych):

 • konflikt w organizacji – przyczyny, źródła, działania,
 • czym są mediacje w zespołach pracowniczych,
 • mediacja jako jeden ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów pracowniczych,
 • przebieg postępowania mediacyjnego,
 • zadania i rola mediatora w procedurze mediacji pracowniczych,
 • instrumentarium mediatora - umiejętności mediacyjne czyli na-rzędzia pracy mediatora,
 • techniki komunikacyjne wykorzystywane w mediacjach pracowni-czych - techniki konstruktywnego prowadzenia dialogu, techni-ki radzenia sobie z emocjami w mediacjach pracowniczych
 • prawne aspekty mediacji pracowniczych,
 • wdrażanie mediacji w organizacji - wybór mediatora - mediator „wewnętrzny” czy mediator „zewnętrzny” - wady i zalety,
 • dokumentacja mediacyjna w mediacjach pracowniczych (istotne elementy ugód mediacyjnych w mediacjach pracowniczych),
 • praktyczny trening umiejętności mediacyjnych - symulacja mediacji pracowniczych,

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia media-torów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Udział w szkoleniu nie upoważnia do wpisu na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego. Powyższe szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym.
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które nie odbyły szkolenia podstawowego z mediacji.

Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wraz z zakresem tematów jakie szkolenie obejmowało

*Informacje o zniżkach dostępne w zakładce Rekrutacja i opłaty

Kadra

 

Magda Bellon

Magda Bellwon

Mediatorka, trenerka, facylitatorka, wykładowczyni akademicka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo. Od piętnastu lat działa jako praktykująca mediatorka. Mediuje w sprawach gospodarczych, pracowniczych, cywilnych i rodzinnych. Jako mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Ukończyła szkolenie z mediacji prowadzone w Polskim Centrum Mediacji oraz specjalistyczne szkolenia z mediacji gospodarczej i transformatywnej prowadzone przez Centrum Mediacji Partners oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwentka Podyplomowego Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka - jako prelegentka i jako słuchaczka - licznych konferencji skupiających się na tematyce mediacji i jej wykorzystania w polubownym rozwiązywaniu sporów. Pracuje jako trenerka – ukończyła Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS i jest ko-trenerką mediacji rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Współorganizatorka „Salony Mediatora" – miejsca cyklicznych spotkań dla wszystkich, którzy chcą praktykować mediację, wymieniać się doświadczeniami i promować ideę mediacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, pracodawców oraz sędziów sądów okręgowych i rejonowych z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, gdzie prowadzi wykłady z prawa oraz mediacji i negocjacji. Pasjonatka polubownych metod rozwiązywania sporów i komunikacji opartej na współpracy. Dzieli się ideą mediacji – zachęcając do jej wykorzystywania w każdej sytuacji – osobistej, zawodowej oraz w organizacjach.

 

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z opcji „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

Koszt szkolenia z mediacji rodzinnych

640 zł/osoba*

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: [email protected]
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 90

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Informacje dodatkowe:

Studenci i absolwenci SWPS otrzymują zniżki w wysokości:

 • 10% za szkolenie podstawowe z mediacji,
 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych,
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Osoby spoza Uniwersytetu SWPS:

 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych (w przypadku zrealizowania szkolenia podstawowego z mediacji),
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Regulaminy