logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Autoprezentacja
- wywieranie pożądanego wrażenia na innych

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności autoprezentacji oraz uświadomienie sobie skutków własnych oddziaływań na zachowania innych ludzi.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które, chcą poznać metody wpływania i wywierania wrażenia na innych, a w szczególności dla osób stawiających pierwsze kroki w przygotowywaniu się do wystąpień na forum grupy oraz rozmów o pracę.

Cele szkolenia

 • Uświadomienie sobie wpływu własnej autoprezentacji na innych ludzi
 • Wdrożenie 6 zasad skutecznej autoprezentacji
 • Autodiagnoza własnych mocnych strony w autoprezentacji
 • Zbudowanie pozytywnej postawy w wyrażaniu siebie
 • Nabycie praktycznych technik radzenia sobie z tremą

Program

 • Autoprezentacja w życiu codziennym – funkcja, przyczyny, skutki
 • Najczęściej popełniane błędy w autoprezentacji – jak ich unikać?
 • Strategie wywierania wrażenia na innych (gesty, mimika, intonacja, kontakt wzrokowy, ubiór)
 • 6 Zasad skutecznej autoprezentacji
 • Praktyczne radzenie sobie z tremą w czasie autoprezentacji – techniki oddechowe

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze dostaną na zajęciach.

Kadra

trochimczuk

Joanna Trochimczuk

Psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy, specjalista w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych.Prowadzi warsztaty przydatne w budowaniu współpracy i relacji: komunikacja, inteligencja emocjonalna, autoprezentacja, umiejętności pracy z grupą. Realizowała autorskie szkolenia m.in. dla: SAS Institute, Eurovia, Krajowa Izba Radców Prawnych, Bank Millennium, Aviva, Fundacja Drabina Rozwoju, Totalizator Sportowy, Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w ramach studiów podyplomowych Praktyczna Psychologia Motywacji oraz Psychodietetyka. Zajmuje się tworzeniem projektów rozwojowych dla biznesu oraz instytucji w SWPS Innowacje.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

299 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

18 lutego 2021 roku

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.