logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych (1 dzień), opcjonalne sesje indywidualne (1,5 godziny)

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mam GŁOS, więc JESTEM

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

„Mam GŁOS, więc JESTEM” Warsztat łączący body language i speech coaching z zakresu świadomości ciała, oddechu i umysłu w pracy głosem. Przygotowany przez Annę Jankowską.

Cele szkolenia

„Czasem coś ściska w gardle, by nie dopuścić głosu serca
do głowy lub vice versa.” Stanisław Jerzy Lec

Cele warsztatu

 • Zrozumienie funkcjonowania narządu głosu, aby odkryć swój naturalny głos – prawdy, mity i przekonania.
 • Holistyczne i pełnowymiarowe podejście do głosu, oddechu i ciała: ciało jako zintegrowany i twórczy instrument wydobywający głos, oddech jako naturalny nośnik dźwięku.
 • Dzięki zastosowaniu zasad i metod pracy z głosem – speech coaching, zwiększenie efektywności kompetencji społecznych i emocjonalnych, które decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach i w rozwiązywaniu problemów.
 • Praktyczne techniki uwalniania ciała od napięć psychofizycznych – body language – ćwiczenia relaksacyjne i antystresowe redukujące stres w zakresie krótko jak i długofalowym.
 • Zdobycie wiedzy oraz ćwiczenie w praktyce podstawowych oraz zaawansowanych narzędzi świadomego i swobodnego posługiwania się głosem w pracy trenerskiej, coachingowej, w biznesie, edukacji, mediach i w indywidualnej pracy z ludźmi.
 • Ciało i mowa (body language i speech coaching) jako wyraz naszego „JA”. Asertywny monolog wewnętrzny: praca na negatywnych i pozytywnych sposobach myślenia i wyrażania uczuć wpływających na nasze zachowania.
 • Rozwinięcie w praktyce umiejętności pracy z mikrofonem (wystąpienia publiczne, nagrywanie i osłuchiwanie wypowiedzi).
 • Opanowanie sztuki mówienia w taki sposób, aby inni nas słuchali, słyszeli i rozumieli.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz środków ekspresji „przykuwających uwagę” ważnych w życiu jak i w biznesie.
 • Indywidualna analiza problemów głosowych.

Korzyści:

W trakcie warsztatu zdobędą Państwo praktyczne umiejętności z zakresu body language i speech coaching:

 • Prawidłowe metody zdrowego używania głosu – poznanie własnego głosu jako narzędzia komunikacji i budowania relacji.
 • Efektywne oddychanie, aby mówić dźwięcznie i donośnie oraz stosowanie technik oddechowych.
 • Koordynacja swobodnej postawy ciała i głosu podczas mówienia.
 • Wzmocnienie kompetencji w sposobie komunikacji dzięki świadomemu wyrażaniu siebie.
 • Otwarcie się na lepsze rozumienie innych, wsłuchując się w brzmienie ich głosów.
 • Stosowanie praktycznych technik relaksacyjnych i antystresowych uwalniających od blokad i napięć.
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą związaną z wystąpieniami publicznymi.
 • Świadoma zmiana nawyków wyrażania siebie głosem. Nabycie doświadczenia w estetyce wypowiedzi i kulturze słowa.
 • Odkrycie osobistej intencji jako narzędzia synchronizacji myśli, ciała, oddechu i głosu – podejście holistyczne.
 • Asertywne wyrażanie uczuć, opinii i przekonań. Wzmocnienie naturalnej i zdrowej pewności siebie.
 • Praca z mikrofonem oraz nagranym materiałem podczas pracy warsztatowej.
 • Wnioski z indywidualnej analizy problemów głosowych. Świadomy rozwój osobisty przez głos.

Organizacja i metodologia

Metodologia szkolenia:

 • Konstrukcja jednodniowego szkolenia opiera się na wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą, które pozwolą uczestnikom doświadczyć określonych zachowań, emocji oraz umożliwią uczenie się poprzez doświadczenie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie. Poznawanie swojego głosu, praca z ciałem i ćwiczenia oddechowe są nauką, podczas której grupa dobrze się bawi i zdobywa umiejętności synergii w pracy zespołowej. Ćwiczenia wpływają na doświadczenie wybranych zachowań oraz emocji na „własnej skórze”, dzięki czemu mają cenny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy uczestników. Zabawa będzie narzędziem, za pomocą którego dotrzemy do wiedzy, umiejętności i potencjału uczestników.
 • Ważne: na warsztat uczestnicy przynoszą wygodny strój sportowy, skarpetki, koc/karimatę oraz dwie/trzy książki w miękkiej oprawie o grubości ok. 1,5 cm.

Organizacja projektu:

 • Czas szkolenia: 8 godzin (1 dzień) – zajęcia będą odbywać się w godzinach 9:00 – 17:00 z uwzględnieniem przerwy obiadowej i przerw kawowych.
 • Istnieje możliwość sesji indywidualnych 1,5 – godzinnych jako kolejny dzień szkolenia.
 • Wyposażenie sali: sala z parkietem lub wykładziną, ponieważ uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia również na kocach.
 • Liczba grupy szkoleniowej: maksymalnie 10 osób.

Kadra

Kadra nauczająca

fotobueno ZM MTP Wybór Konsumenta 325

Anna Jankowska

Wokalistka, pedagog wokalny, voice coach, magister sztuki na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w zakresie Wokalistyki Jazzowej w klasie dr Anny Serafińskiej Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, pedagog w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 2 stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. Od blisko piętnastu lat rozwija umiejętności naturalnego posługiwania się głosem zarówno w swojej pracy artystycznej, jak i pedagogicznej. Autorka własnej metodologii pracy warsztatowej powstałej w oparciu o wiedzę z zakresu wokalistyki, anatomii, psychologii, kreatywności oraz o doświadczenie zdobyte w pracy z wieloma różnorodnymi grupami. W trakcie szkoleń popularyzuje holistyczne podejście do rozwoju głosu dzięki świadomości ciała, oddechu i umysłu, oraz możliwości rozwoju osobowości poprzez pracę z głosem. Dzieliła się swoją pasją do muzyki i kultury współprowadząc audycje radiowe w Polskim Radio Merkury Poznań. Propagatorka zdrowego stylu życia. 

Wywiad z Anną Jankowską dotyczący "Rozwoju przez głos": Pobierz artykuł

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Koszt

- 350 zł za warsztat,
- 500 zł za warsztat z dodatkową sesją indywidualną 1,5 godziny ,
- 250 zł za sesję indywidualną

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

29 czerwca 2019

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.