logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pierwsza pomoc psychologiczna

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • nabycie wiedzy na temat kategorii sytuacji kryzysowych i reakcji człowieka na wydarzenia traumatyzujące,
 • zdobycie wiadomości na temat dynamiki doświadczenia traumatyzującego,
 • trening technik komunikowania się z osobą po doświadczeniu urazowym,
 • trening krótkich form pracy psychologicznej z osobami po doznanym urazie (rozmowa odreagowująca i debriefing),
 • określenie planu bezpieczeństwa dla osoby pomagającej w kryzysie.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które z racji wykonywanego zawodu zajmują się pomaganiem innym w sytuacjach kryzysowych: psychologów, lekarzy, ratowników medycznych oraz innych, zainteresowanych interwencją kryzysową.

Program

 1. Kategorie sytuacji kryzysowych.
 2. Charakterystyka doświadczeń urazowych. Pojęcie traumatyzacji i typowe reakcje człowieka. Jednostki diagnostyczne według DSM-V.
 3. Traumatyzacja kryminalna:
  • zabójstwa;
  • zgwałcenia.
 4. Traumatyzacja pozakryminalna:
  • doświadczenie umierania i doświadczenie śmierci;
  • samobójstwo;
  • utrata osoby bliskiej w wypadku drogowym;
  • katastrofy naturalne.
 5. Zasady taktyczne w działaniu na miejscu zdarzenia, prawa i obowiązki osoby niosącej pomoc. Zachowanie się interwenta (ratownika) w konfrontacji z ofiarami traumy.
 6. Komunikowanie się z osobą z doświadczeniem urazowym.
 7. Powiadamianie o śmierci jako element interwencji kryzysowej.
 8. Struktura dynamicznej interwencji kryzysowej.
 9. Organizowanie i prowadzenie krótkich form pracy psychologicznej z osobami po doznanym urazie.
 10. Psychologiczne BHP interwenta – ratownika.

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Piotrowicz Dariusz

Dariusz Piotrowicz

Psycholog, w okresie 2004–2010 pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji (między innymi w Wydziale do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP oraz Wydziale Psychologów KSP). Jest autorem książki „Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne" (2010), współautorem publikacji „Profilowanie kryminalne" (2011) oraz autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu analizy przestępstw gwałtownych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (dla oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego). Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Komendą Główną Policji. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą analizy procesów motywacyjnych w zamachach samobójczych.
W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej oraz psychologii sądowej i śledczej. Kierownik modułu specjalizacyjnego „Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej". Trener w obszarze komunikacji z osobami zaburzonymi oraz negocjacji kryzysowych, profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz prowadzenia przesłuchań i analizy zeznań. Współtwórca Zespołu Psychologii Śledczej, przy warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przeprowadził kilkaset szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów Oświaty, Dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, Ośrodków Pomocy Społecznej, Straży Miejskich, agencji ochrony, agencji detektywistycznych, psychologów szkolnych, psychologów Ośrodków Interwencji Krzyysowej, personelu Ministrestwa Obrony Narodowej oraz wielu firm sektora finansowego i prawnego.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

500 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.