logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Waldemar Bojakowski
Wrocław
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
czarne

dr

Waldemar Bojakowski

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Językoznawca i komunikolog zainteresowany przede wszystkim socjolingwistyką, mediami oraz studiami nad dyskursem. Zajmuje się badaniami komunikacji marketingowej oraz komunikacją wizualną, a szczególnie projektowaniem informacji w mediach. W tym aspekcie najbardziej interesują go grafiki informacyjne, a także przykłady nowych formatów dziennikarskich, takich jak opowiadanie historii na podstawie danych (data storytellingdata-driven journalismvisual journalism).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: współczesne teorie społeczne, badania społeczne – wprowadzenie, warsztat badawczy, komunikacja wizualna oraz design informacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Krytyczne studia nad dyskursem
  • Komunikacja marketingowa
  • Badania jakościowe komunikacji i mediów
  • Projektowanie informacji
  • Infografika

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni