logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
mgr
Wang Yun
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
czarne

mgr

Wang Yun

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
lektor w Zakładzie Studiów Azjatyckich

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawczyni, lektorka języka chińskiego. Ukończyła studia magisterskie z nauczania języka chińskiego dla cudzoziemców ze specjalnością różnice międzykulturowe na Shandong University w Chinach. Później uczyła tam języka chińskiego. Od 2013 r. pracuje na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi badania nad rodziną chińską we współczesnych Chinach.

Do jej zainteresowań naukowych należą różnice międzykulturowe z perspektywy antropologii kulturowej, kluczowe pojęcia kultury chińskiej i zmiany zachodzące w społeczeństwie chińskim pod wpływem modernizacji.

Wybrane publikacje naukowe:

 • „Przemiany rodziny chińskiej w aspekcie prawnym: ku indywidualizmowi czy familizmowi?” („Azja Pacyfik”, 2019)
 • „Chinese Terms Referring to the Family and Kinship” („Ethnologia Polona”, 2018)
 • „Seksualność w literaturze z okresu dynastii Ming i Qing na podstawie analizy antropologicznej Rou Putuan”, w: „Cielesność w Azji. Seks, sport, sztuka i śmierć” (Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016)
 • „Semantyka twarzy. Wokół książki «Spojrzenie na chińską twarz: motywy psychologiczne i społeczne reprezentacje»” („Inskrypcje”, 2016)
 • „Wpływ modernizacji Chin na funkcjonowanie guanxi w chińskim społeczeństwie” („Azja Pacyfik”, 2015)

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi lektoraty z języka chińskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne zainteresowań eksperta

 • Psychologia poznawcza
 • Psychopatologia poznawcza
 • Starzenie się
 • Poznanie społeczne
 • Zaburzenia procesów edukacyjnych
 • Bezradność intelektualna
 • ADHD
 • Poznawcza i kliniczna neuronauka
 • Badania neurofizjologiczne: okulografia, EEG, fMRI
 • Statystyka

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni