logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Instytut Projektowania zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki. Członkami Instytutu są projektanci wzornictwa i komunikacji, artyści wizualni oraz teoretycy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych zajmujący się badaniami dla projektowania i poprzez projektowanie.

 

Instytut Projektowania zajmuje się koordynowaniem działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu SWPS reprezentujących dyscypliny sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki. Członkami Instytutu są projektanci wzornictwa i komunikacji, artyści wizualni oraz teoretycy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych zajmujący się badaniami dla projektowania i poprzez projektowanie.

Władze Instytutu

Agnieszka Jacobson

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

dyrektor

Kuratorka wystaw designu, a czasem też fotografii. Projektantka. Publicystka i krytyczka, doktor sztuki. Porusza się na pograniczu słowa i obrazu. Interesuje się tożsamością projektowania, wpływem doświadczeń wizualnych i materialnych na decyzje projektowe. Projektuje złożone narracje wizualne, używając przedmiotów użytkowych jako środka wypowiedzi. Aktualnie obserwuje zagadnienia związane z kolorem w kontekście lokalności i indywidualnych oraz zbiorowych doświadczeń. Autorka wystaw o polskim i środkowo-europejskim wzornictwie, które ułożyły się w kronikę projektowania w czasie przemian gospodarczych i ustrojowych. Razem z Karolem Murlakiem zajmuje się tematem nowych materiałów pozyskiwanych z rozmaitego rodzaju odpadów. Kontakt: ajacobson@sof.edu.pl
Mariusz Wszołek

dr Mariusz Wszołek

zastępca dyrektora

Komunikolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim. Autor bloga: na—magazynie. Kontakt: mwszolek@swps.edu.pl

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa