Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Badania projektowe i artystyczne
Co wyróżnia realizację doktoratów w trybie eksternistycznym

Doktoraty w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie SWPS poszukują relacji między teorią a praktyką, czerpiąc z dorobku różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Naszym celem jest tworzenie nowej wiedzy na podstawie praktyki projektowej i artystycznej lub szukanie praktycznych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Specjalizujemy się w tworzeniu, doskonaleniu i opisywaniu metod, technik, materiałów oraz mediów.

Kształcimy projektantów i projektantki oraz artystów i artystki, którzy potrafią prowadzić badania nad projektowaniem i sztuką, przez projektowanie i sztukę lub na potrzeby projektowania i sztuki. Zgodnie z misją Instytutu Projektowania działamy ze społeczeństwem i dla społeczeństwa, reagując na to, co dzieje się tu i teraz, ale myślimy też o przyszłości.

 1. Uznani eksperci

  Nasi słuchacze i słuchaczki współpracują z uznanymi ekspertami i ekspertkami o dorobku, potwierdzonym międzynarodowymi nagrodami, publikacjami i wystawami w najważniejszych krajowych i zagranicznych muzeach. Do naszego zespołu należą profesorowie Uniwersytetu SWPS: Bartosz Mucha – twórca działający na styku wzornictwa i rzeźby, Karol Murlak – projektant materiałów i procesów produkcji, Michał Jakubowicz – artysta wizualny specjalizujący się w fotografii, oraz Dariusz Vasina – artysta zajmujący się rysunkiem, grafiką i ilustracją.

 2. Interdyscyplinarne podejście

  Nasi doktoranci i doktorantki łączą projektowanie i sztukę z działalnością naukową, dlatego ich doktoraty powstają pod opieką opiekuna naukowego lub opiekunki naukowej, reprezentujących dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, oraz pomocniczego opiekuna naukowego lub opiekunki naukowej, reprezentujących inną wybraną dyscyplinę.

 3. Efekty uczenia się

  Wchodzące w skład programu moduły kształcenia umożliwiają potwierdzenie efektów uczenia się określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji na poziomie 8. w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, co jest konieczne do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

 4. Dwuczęściowa rozprawa doktorska

  Na rozprawę doktorską w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w Uniwersytecie SWPS składają się wysokiej jakości praca projektowa lub artystyczna oraz powiązany z nią cykl artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.

 5. Wsparcie działań naukowych

  Doktoranci i doktorantki otrzymują także wsparcie finansowe przy udziale w konferencjach oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych z punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

 6. Współpraca z organizacją EUA

  Jesteśmy członkiem stowarzyszenia European University Association (EUA), które reprezentuje ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 49 krajach europejskich. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Poprzez ciągłą interakcję z szeregiem innych organizacji europejskich i międzynarodowych, EUA zapewnia, że niezależny głos europejskich uniwersytetów jest słyszany.

  logo eua

Przebieg w trzech etapach

Praca nad doktoratem w trybie eksternistycznym przebiega w trzech etapach. Efekty każdego z nich są zatwierdzane przez Radę Naukową Instytutu Projektowania.

 1. Konspekt i szkolenia

  Pierwszy, roczny etap służy stworzeniu szczegółowego konspektu pracy doktorskiej oraz zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do realizacji doktoratu, w czym pomagają wykłady, warsztaty, szkolenia, konwersatoria oraz indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym lub opiekunką naukową.

 2. Tworzenie i badanie

  Celem drugiego, rocznego etapu jest tworzenie i prezentowanie szerszemu gronu odbiorców i ekspertów części składowych pracy doktorskiej, co obejmuje udział w wystawie, publikację artykułu naukowego, złożenie aplikacji grantowej oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowym wydarzeniu naukowym lub artystycznym.

 3. Prezentacja

  Trzeci i ostatni etap, który może trwać od roku do dwóch lat, służy dopracowaniu, opisaniu i prezentacji dotychczasowej pracy w rozprawie doktorskiej.

Odpłatność

Realizacja programu doktorantów w trybie eksternistycznym w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki jest bezpłatna, ale doktoranci i doktorantki, jeśli nie są zatrudnieni w Uniwersytecie SWPS, pokrywają koszt postępowania awansowego.

Wybór promotora
Jak nawiązać współpracę

 1. Zapoznaj się z działalnością Instytutu

  Przed rozpoczęciem rekrutacji sprawdź obszary działalności zespołu Instytutu Projektowania. Zapoznaj się z biogramami promotorów i promotorek, ich zainteresowaniami twórczymi i badawczymi oraz wymaganiami wobec doktorantów i doktorantek. Wybierz specjalistę lub specjalistkę, z którą chcesz współpracować.

 2. Skontaktuj się i skonsultuj

  Napisz do wybranego przez ciebie promotora lub promotorki. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu i poproś o jego konsultację. Możesz także skontaktować się z koordynatorem kształcenia doktorskiego dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, dr. hab. Mariuszem Wszołkiem, prof. Uniwersytetu SWPS, pisząc na adres [email protected].

 3. Zdobądź rekomendację

  Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora lub promotorki, poproś o rekomendację do podjęcia współpracy. Dokument ten będzie potrzebny podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

 1. Skontaktuj się z wybranym
  opiekunem naukowym
 2. Zarejestruj się w systemie
  od 1 lipca do 30 września 2022 roku
 3. Dostarcz kopie dokumentów
  do Biura Szkoły Doktorskiej od 1 lipca do 30 września 2022
 4. Weź udział
  w rozmowie kwalifikacyjnej
  (rozmowa będzie dotyczyć projektów i lektur, któych listę przekazują promotorzy)
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  po 25 października 2022