hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Mikołaj Czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Karol Olejniczak

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej. Naukowo zajmuje się politykami publicznymi, projektowaniem usług przyjaznych obywatelom oraz oceną skuteczności programów publicznych. Bada, jak tworzyć skuteczne rozwiązania publiczne, jakie są efekty różnych działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pomaga także instytucjom centralnym i samorządowym w wykorzystywaniu wyników badań do projektowania skutecznych polityk. W swojej pracy naukowej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne.

W latach 2010-2014 kierował innowacyjnym projektem systemowym „Ministerstwa Uczące Się” wspierającym polską administrację rządową, zaś w latach 2015-2018 realizował grant Narodowego Centrum Nauki poświęcony laboratoriom polityk publicznych i wykorzystaniu ekonomii behawioralnej w tworzeniu rozwiązań publicznych. Od 2018 r. jest kierownikiem merytorycznym serii projektów gov_LAB. To inicjatywa finansowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest wsparcie samorządów w projektowaniu rozwiązań przyjaznych lokalnym przedsiębiorcom. Jest Stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (2011 r. USA - Waszyngton) oraz The Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis (2006 r. USA – Indiana University). Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych i ekspertyz z zakresu polityk publicznych dla polskich, unijnych i amerykańskich instytucji. Przez lata był także kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji – elitarnego programu studiów podyplomowych prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz EUROREG – Uniwersytet Warszawski. Od 2008 r. jest współzałożycielem i współwłaścicielem firmy badawczej EGO s.c. – Evaluation for Government Organizations.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu Challenges of Globalization, Public Management oraz Academic Writing.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Polityki publiczne
  • Projektowanie usług publicznych
  • Ewaluacja wykorzystania funduszy UE

Informacje prasowe