logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz przedsiębiorców.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia przywództwa

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anna Strużyńska-Kujałowicz.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania i przywództwa z perspektywy psychologicznej oraz ukazanie jej praktycznego zastosowania w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania menadżera. Komplementarnym efektem uczestnictwa w zajęciach będzie kształtowanie i doskonalenie kluczowych postaw i kompetencji przywódczych, niezbędnych do efektywnego wykorzystania potencjału własnego oraz innych członków organizacji. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności posługiwania się narzędziami wspomagającymi działania osób kierujących zespołami oraz technikami pozwalającymi z powodzeniem podejmować wyzwania stojące przed kadrą menadżerską. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców o uznanym światowym dorobku naukowym, najwyższej klasy specjalistów, praktyków oraz trenerów mających bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadry zarządzającej.

Adresaci

Studia podyplomowe "Psychologia przywództwa" kierowane są do menadżerów oraz przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzać wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz technik wpływu społecznego, uzyskując dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w tym obszarze. Adresatami są osoby zainteresowane rozwojem, a także ewaluacją swojego potencjału przywódczego, otwarte na nowe podejścia do praktyki zarządzania, a także ciekawe metod i narzędzi, jakie stosują inni liderzy.

Czas trwania

Dwa semestry.

Podstawa zaliczenia końcowego

 1. Uczestnictwo w minimum 80% zajęć
 2. Egzamin końcowy

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w trakcie dwóch semestrów w systemie jednego lub dwóch zjazdów w miesiącu. Wykłady prowadzone są w sposób interaktywny i stymulujący procesy twórcze u uczestników. Większość zajęć ma formę warsztatów, treningów, dyskusji oraz ćwiczeń, zbudowanych w oparciu o metodę harwardzką i case study. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program składa się z dwóch bloków:
Psychologia w zarządzaniu i przywództwie,
Kompetencje przywódcze.

 • Psychologia w pracy i kierowaniu organizacją
 • Psychologia motywacji w zarządzaniu
 • Postrzeganie siebie i innych
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Psychologia marketingu politycznego
 • Psychologia zachowań ekonomicznych w kontekście zarządzania
 • Psychologia władzy
 • "JA LIDER" czyli autoanaliza zdolności i kompetencji przywódczych
 • Leadership Coaching
 • Wizerunek lidera w polityce i biznesie
 • Procesy grupowe a kierowanie zespołami
 • Rola przywódcy w zarządzaniu konfliktem: trening mediacji i negocjacji
 • Komunikacja interpersonalna i perswazja
 • Trening wystąpień publicznych
 • Trening twórczego myślenia i działania
 • Inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Trening asertywności i autoprezentacji
 • Warsztat radzenie sobie ze stresem w aspekcie poznawczym i somatycznym
 • Przywództwo w erze permanentnej zmiany - perspektywa praktyka

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 750 zł
2 raty 3500 zł
1 rata 6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.