Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbQ"

Kierunek dostępny także w:

Krakowie.

O studiach

Prawa zwierząt to interdyscyplinarny kierunek, łączący elementy prawa, historii, nauk przyrodniczych i weterynarii. Studia umożliwiają dogłębne poznanie sytuacji zwierząt w kraju i na świecie, roli aktywistów prozwierzęcych oraz sposobów obrony praw zwierząt.

Uczestnicy studiów badają ewolucję relacji między ludźmi a zwierzętami, analizują przypadki naruszeń praw zwierząt, oceniają ich dobrostan, doskonalą umiejętność sporządzania pism procesowych i uczestniczą w debatach. Zajęcia prowadzą wybitni eksperci z różnych dyscyplin, w tym osoby od lat działające na rzecz zwierząt.

Nasi absolwenci są wyjątkowo skutecznymi obrońcami praw zwierząt i edukatorami społecznymi tej kwestii. Znajdują zatrudnienie m.in. w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

Kierownikami merytorycznymi studiów są dr Agnieszka Gruszczyńska i dr Paweł Pasieka.

Czy to studia dla ciebie?

Studia są skierowane przede wszystkim do osób, które zawodowo pracują na rzecz zwierząt, ale serdecznie zapraszamy też wszystkich, którzy pragną aktywnie włączyć się w obronę praw zwierząt i poprawę ich dobrostanu.

To idealny kierunek dla:

 • działaczy na rzecz zwierząt
 • wolontariuszy organizacji prozwierzęcych
 • pracowników schronisk
 • pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • urzędników zajmujących się działalnością administracyjną związaną z ochroną zwierząt
 • prawników specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa zwierząt

Dlaczego warto?

 1. Zrozumiesz potrzeby zwierząt domowych i gospodarskich oraz dowiesz się, jak zapewnić im kompleksową opiekę.
 2. Nauczysz się skutecznie bronić praw zwierząt i udzielać im pierwszej pomocy.
 3. Poprzez kampanie społeczne i działania lobbingowe wpłyniesz na świadomość społeczną oraz decyzje instytucji rządowych, administracji publicznej i polityków.
 4. Poznasz historyczne i społeczne konteksty prawnej ochrony zwierząt.

Program studiów

Potrzeby, dobrostan i prawa zwierząt oraz ich naruszenia

Potrzeby biologiczne zwierząt domowych (psa i kota) oraz zasady opieki nad nimi (m.in. urozmaicenie warunków bytowania, opieka lekarsko-weterynaryjna, żywienie), warunki dobrostanu tych zwierząt i rozpoznawanie ich naruszeń; opieka nad psami i kotami w sytuacjach szczególnych (pies i kot w schronisku, hospicja dla zwierząt domowych, problemy zwierząt starych i chorych).

Dobrostan, potrzeby i warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich; naruszenia dobrostanu tych zwierząt, problemy hodowli i chowu przemysłowego, ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich.

Potrzeby zwierząt gatunków nieudomowionych żyjących na wolności, ich dobrostan; warunki utrzymania zwierząt gatunków nieudomowionych przez człowieka; utrzymywanie zwierząt gatunków nieudomowionych - dylematy etyczne; problemy zwierząt żyjących na terenach antropogenicznych i sposoby ich rozwiązywania; zasady udzielania pierwszej pomocy.

Prawna ochrona zwierząt i praktyczne aspekty reprezentowania zwierząt

Historyczne i społeczne uwarunkowania prawnej ochrony zwierząt.

Sytuacja zwierząt w prawie i prawna ochrona zwierząt domowych; zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Uwarunkowania społeczne i prawne utrzymywania (chowu) zwierząt gospodarskich; zasady i warunki ich transportu oraz pozbawiania ich życia.

Ochrona prawna zwierząt gatunków nieudomowionych; prawo łowieckie; przepisy krajowe i międzynarodowe konwencje.

Postępowania w sprawach z zakresu ochrony zwierząt: zabezpieczenie zwierzęcia na czas postępowania karnego; postępowanie przygotowawcze i sądowe oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia; podstawowe zasady pisania pism procesowych; status organizacji społecznej w postępowaniach w sprawach dotyczących zwierząt.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii i zasady udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej; regulacje prawne dotyczące wykonywania zabiegów na zwierzętach oraz doświadczeń z udziałem zwierząt.

Cywilnoprawne aspekty ochrony zwierząt.

Strategie działań na rzecz zwierząt.

Filozofia i etyka wobec zwierząt - wybrane koncepcje.

Strategie działań na rzecz zwierząt; kampanie społeczne i działania lobbingowe oraz reprezentowanie zwierząt w postępowaniach.

Współpraca organizacji społecznych z organami administracji państwowej i samorządowej.

Udział w debatach i przygotowanie opinii i stanowisk.

Koordynatorzy bloków:

adw. Dorota Dąbrowska

dr Agnieszka Gruszczyńska

dr Paweł Pasieka

dr Agnieszka Sergiel

r.pr. Łukasz Smaga

r.pr. Michał Walczak

Justyna Zwolińska

Pozostali wykładowcy (w kolejności alfabetycznej):

Paweł Artyfikiewicz

dr Barbara Błońska

lek.wet. Nadia Chlebicka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS

Bartłomiej Gorzkowski

Tomasz Grudnik

Dariusz Gzyra

prof. dr hab. Dariusz Jarosz

inż. Krzysztof Janus

r.pr. Angelika Kimbort

dr Justyna Knosała

Marta Krasuska

dr Jagna Kudła

prof. dr hab. Landau-Czajka

lek. wet. Urszula Makowska

dr Robert Maślak

mł. insp. radca Agnieszka Romańska

Agata Saja

dr Justyna Schollenberger

prof. Tadeusz Stefaniak

Małgorzata Szadkowska

Dorota Wiland

dr Krzysztof Wojtas

dr Anna Zientara

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 42 godziny zajęć, które mają charakter warsztatowy (pisanie pism procesowych, studia przypadków, debaty oksfordzkie). Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra składa się głównie z specjalistów oraz praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz zwierząt.

  Kierownicy merytoryczni kierunku

 • dr
  Agnieszka Gruszczyńska
  dr
  prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt
 • dr
  Paweł Pasieka
  dr
  filozof, adiunkt na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie
 •  
  Dorota Dąbrowska
   
  adwokatka, specjalistka prawa zwierząt
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Teresa Gardocka
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
 • dr
  Agnieszka Sergiel
  dr
  biolożka, adiunktka w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 •  
  Łukasz Smaga
   
  radca prawny, specjalista z zakresu historii ochrony humanitarnej zwierząt
 •  
  Justyna Zwolińska
   
  prawniczka i behawiorystka psów

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 680 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 150 PLN 6 300 PLN
Zapłać w 1 racie 5 900 PLN 5 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025