logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych problematyką praw zwierząt i działaniem na ich rzecz, a także osób wykonujących zawody związane ze zwierzętami.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawa zwierząt
- interdyscyplinarne studia podyplomowe

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE LUB W FORMIE HYBRYDOWEJ (ONLINE LUB OFFLINE).

O studiach

Kierownikami merytorycznymi studiów są dr Agnieszka Gruszczyńskadr Paweł Pasieka.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką praw zwierząt i działaniem na ich rzecz, a także osób wykonujących zawody związane ze zwierzętami. Kierujemy je w szczególności do osób działających na rzecz zwierząt, indywidualnie lub w ramach organizacji, wolontariuszy lub pracowników schronisk, a także osób pracujących w jednostkach administracji publicznej, w urzędach gmin i inspektoratach Inspekcji Weterynaryjnej, na stanowiskach odpowiedzialnych za realizację prawnej ochrony zwierząt. Do udziału w studiach zapraszamy także prawników, którzy prowadzą lub planują prowadzenie spraw z zakresu prawa zwierząt.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji umożliwiających podejmowanie skutecznych działań na rzecz zwierząt. Program łączy treści teoretyczne i praktyczne z szerokimi umiejętnościami społecznymi, pozwalającymi na zrozumienie sytuacji zwierząt we współczesnym świecie oraz roli osób działających na ich rzecz. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zajęcia z zakresu prawa, aksjologicznych jego podstaw i historii relacji ludzko-zwierzęcych, a także nauk przyrodniczych i medycyny weterynaryjnej. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z każdej z tych dyscyplin oraz praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz zwierząt. Program studiów obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne w formie warsztatów (pisanie pism procesowych, analiza przypadków naruszenia praw zwierząt, ocena dobrostanu zwierzęcia itp.). Studia umożliwią podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych, jak również spełnienie ważnego interesu społecznego, jakim jest ochrona zwierząt.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń (max 30 osób).

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych bloków programowych.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 180 godzin zajęć, na które składają się wykłady oraz seminaria prowadzone przez nauczycieli akademickich i praktyków. Ostatnie trzy bloki zajęć (42 godziny) mają charakter warsztatowy (pisanie pism procesowych, studia przypadków, debaty oksfordzkie).

PLAN STUDIÓW

Status zwierząt w kulturze, etyce i prawie

 • Etyka wobec zwierząt - wybrane koncepcje.
 • Prawa zwierząt w perspektywie etycznej.
 • Społeczne aspekty relacji ludzko-zwierzęcej.
 • Ochrona zwierząt w perspektywie historycznej.
 • Strategie działań na rzecz zwierząt - rola organizacji pozarządowych.

Sytuacja zwierzęcia w prawie i ochrona zwierząt

 • Prawna ochrona zwierząt.
 • Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym.
 • Postępowanie przygotowawcze i sądowe.
 • Status organizacji społecznej w postępowaniach w sprawach dotyczących zwierząt.
 • Zabezpieczenie zwierzęcia na czas postępowania.
 • Podstawowe zasady pisania pism procesowych.

Zwierzęta domowe (pies i kot) – historia i dobrostan

 • Historia wzajemnych relacji ludzi i zwierząt domowych (kotów i psów).
 • Potrzeby biologiczne psa i kota oraz zasady opieki (żywienie, pomoc lekarsko-weterynaryjna).
 • Dobrostan psa i kota.
 • Opieka nad psami i kotami w sytuacjach szczególnych, m. in. pies i kot w schronisku, hospicja dla zwierząt domowych.

Zwierzęta gospodarskie – potrzeby, dobrostan i warunki utrzymania

 • Uwarunkowania społeczne i prawne utrzymywania (chowu) zwierząt gospodarskich.
 • Dobrostan zwierząt poszczególnych gatunków zaklasyfikowanych do zwierząt gospodarskich.
 • Problem przemysłowego chowu zwierząt.
 • Kampanie na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich.
 • Debata: „ Koniec epoki hodowli przemysłowej”.

Zabiegi weterynaryjne i transport zwierząt

 • Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii i zasady udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy zwierzętom.
 • Zabiegi weterynaryjne na zwierzętach gospodarskich.
 • Zasady oraz przepisy przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
 • Przepisy i wymagania dotyczące przewozu zwierząt i ich efektywność.

Bezdomność zwierząt - aspekty prawne i praktyka

 • Zadania gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności oraz sposoby ich realizacji.
 • Współpraca z gminami.
 • Problemy opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 • Debata: „Spór o koty wolno żyjące”.

Zwierzęta nieudomowione, żyjące na wolności i utrzymywane w niewoli

 • Utrzymywanie zwierząt gatunków nieudomowionych - dylematy etyczne.
 • Potrzeby zwierząt gatunków nieudomowionych (dziko żyjących i utrzymywanych przez człowieka) i ich ochrona.
 • Ochrona przyrody i prawo łowieckie.
 • Studia przypadków na przykładzie ptaków żyjących na terenach antropogenicznych oraz zwierząt egzotycznych utrzymywanych przez człowieka.

Koordynatorzy bloków:

 • dr Agnieszka Gruszczyńska
 • dr Paweł Pasieka
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Agnieszka Sergiel
 • Justyna Zwolińska
 • Dorota Dąbrowska

Pozostali wykładowcy (w kolejności alfabetycznej):

 • lic. Paweł Artyfikiewicz
 • dr Barbara Błońska
 • mgr inż. Leszek Brożek
 • lek.wet. Nadia Chlebicka
 • lek.wet. Piotr Cymerski, plw
 • dr n.pr. Tomasz Cyrol, adw.
 • dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda
 • mgr Bartłomiej Gorzkowski
 • mgr Dariusz Gzyra
 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz
 • mgr inż. Krzysztof Janus
 • dr Andrzej Kepel
 • r.pr. Angelika Kimbort
 • mgr Justyna Knosała
 • dr n.wet.Jagna Kudła
 • prof. dr hab. Landau-Czajka
 • lek.wet. Jolanta Łapińska
 • dr hab. prof. UAM Hanna Mamzer
 • dr Robert Maślak
 • r.pr. Paweł Mazur
 • dr inż. Ewa Metera-Zarzecka
 • mgr Agnieszka Ratajczak
 • mł. insp. radca Agnieszka Romańska
 • mgr Agata Saja
 • r.pr. Łukasz Smaga
 • lek.wet. Dorota Sumińska
 • mgr Małgorzata Szadkowska
 • dr Piotr Szczepański
 • mgr Agnieszka Szubert
 • adw. Katarzyna Topczewska
 • mgr Jarosław Urbański
 • r.pr. Michał Walczak
 • prof. dr hab. Piotr Wójcik
 • dr n.wet. Marcin Wójcik
 • lek.wet. Tomasz Szydłowski
 • dr Anna Zientara.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 600 zł
2 raty 2750 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.