Chęciek, Mieczysław
Mieczysław Chęciek
dr
posiada III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii, specjalizację w zakresie neurologopedii
Kamińska, Elżbieta
Elżbieta Kamińska
 
neurologopeda, pedagog specjalny
Litwin, Marika
Marika Litwin
dr n. med.
logopeda, neurologopeda
Piwowar, Włodzimierz
Włodzimierz Piwowar
dr
doktor nauk medycznych
Polanowska, Katarzyna
Katarzyna Polanowska
dr hab. n. med.
zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją chorych z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu
Prożych, Anna
Anna Prożych
dr n. hum.
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Surdopedagogiki
Smyczek, Alina
Alina Smyczek
 
nauczyciel dyplomowany i praktyk z 18-letnim stażem, pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
Stecko, Elżbieta
Elżbieta Stecko
dr n. hum.
wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii