logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów i lekarzy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia kliniczna

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w SopocieKatowicach i Wrocławiu

Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

"Zachowanie seksualne człowieka jest wypadkową jego ciała, psychiki i kultury. Nie wystarczy być lekarzem i znać ciało człowieka, aby skutecznie leczyć jego problemy seksualne. Nie wystarczy również być psychologiem, aby udzielać pełnej, profesjonalnej psychoterapii w zaburzeniach seksualnych. Zarówno lekarzom, jak i psychologom niezbędna jest także wiedza o kulturowych uwarunkowaniach postaw wobec seksualności i mogących wynikać z tych postaw problemów seksualnych współczesnego człowieka.
Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS jako jedyne dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych, jak i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka."

Czernikiewiczdr n. med. Wiesław Czernikiewicz
kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia są przeznaczone dla psychologów i lekarzy. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów.

Cel

Studia mają na celu:

 • przekazanie wiedzy z zakresu:
  • biologicznych podstaw seksualności człowieka,
  • psychofizjologii seksualności człowieka,
  • norm w zachowaniach seksualnych,
  • dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
  • metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,
  • seksuologii sądowej i społecznej.
 • wykształcenie praktycznych umiejętności:
  • seksuologicznego badania podmiotowego,
  • diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
 • przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Dlaczego warto

 • Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów –praktyków.
 • W ramach programu studiów 50 godzin dydaktycznych superwizji grupowej.
 • W ramach programu studiów 100 godzin dydaktycznych stażu klinicznego.
 • Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).
 • Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Organizacja nauki

Studia w zakresie zajęć dydaktycznych i superwizji odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) raz w miesiącu. Zjazdy te realizowane będą w Warszawie.
Staż kliniczny w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (10 dni) realizowany jest w:

 • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Warszawa ul. Dolna 42 (8 dni)
 • Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed, Warszawa ul. Wspólna 65 lok. 18 (2 dni)

Termin i przebieg stażu uzgadniany jest indywidualnie z każdym studentem.

Czas trwania

Cztery semestry.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych zajęć w ramach studiów, zaliczenie stażu i zdanie egzaminu ustnego kończącego studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów obejmuje 350 godzin, w tym: 200 godziny zajęć dydaktycznych, 50 godzin superwizji grupowej, 100 godzin stażu klinicznego. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Bloki zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów:

 • Biologiczne podstawy seksualności człowieka.
 • Psychofizjologia seksualności człowieka.
 • Psychopatologia a seksualność.
 • Klinika dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.
 • Metody diagnostyczne i metody leczenia stosowane w klinice seksuologicznej.
 • Seksuologia sądowa.
 • Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja męskość, moja seksualność.
 • Zaburzenia identyfikacji – diagnostyka i leczenie.
 • Perwersje – diagnostyka i leczenie.
 • Leczenie dysfunkcji seksualnych.
 • Opiniowanie sądowo – seksuologiczne.
 • Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.
 • Rodzina Kazirodcza.

Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Regulamin uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego

Program studiów posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna online oraz kolejność zgłoszeń. 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna online

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Cena za rok studiów:

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 600 zł
2 raty 2750 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Cena dotyczy jednego roku nauczania.
Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.