logo uswps nazwa 3

Studia

Człowiek zanurzony w swojej kulturze jest jak ryba w wodzie: pływa, ale nie jest świadomy jej istnienia. Dopiero gdy znajdzie się w innej kulturze, zaczyna dostrzegać i rozumieć własną.

prof. dr hab. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, autor podręcznika akademickiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

Wydział Psychologii w Warszawie

Psychologia międzykulturowa
specjalność na studiach psychologicznych

 • jednolite studia magisterskie
 • forma stacjonarna
 • Rekrutacja trwa

Opis specjalności

Psychologia międzykulturowa bada zależności między kulturą a psychiką człowieka. Pomaga zrozumieć różnorodność kulturową oraz jej wpływ na nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, oraz sposób, w jaki interpretujemy otaczający nas świat. Normy kulturowe, wierzenia, stereotypy, uprzedzenia to problemy, z jakimi muszą zmierzyć się nie tylko przesiedleńcy polityczni, lecz także osoby, które wyjeżdżają z własnego kraju na studia lub podróżują za pracą.

W czasie intensywnych migracji profesjonalna wiedza na temat kulturowych uwarunkowań psychiki poparta badaniami naukowymi staje się kluczowym narzędziem do rozumienia relacji międzyludzkich.

Kogo zapraszamy

Specjalność skierowana jest do kandydatów zainteresowanych odmiennymi kulturami, których charakteryzuje fascynacja różnorodnością ludzi i wrażliwość na kontekst ich świata kulturowego. Zapraszamy także osoby, które spędziły dłuższy czas za granicą, przebywały w środowiskach wielokulturowych, pochodzą z rodzin wieloetnicznych, uwielbiają podróże, znają języki – wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby pracować z jednostkami i grupami z różnych kręgów kulturowych.

Wybór specjalności

Pod koniec 5 semestru studenci wskazują specjalność, którą chcieliby realizować na 4 i 5 roku studiów. Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 5 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy też od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci prowadzą szkolenia i treningi, a także mediacje w konfliktach o podłożu kulturowym w korporacjach i zespołach wielokulturowych. Podejmują prace nad adaptacją uchodźców oraz imigrantów ekonomicznych. Są dobrze przygotowani do zarządzania kulturowego w szkołach międzynarodowych oraz uczelniach skupiających studentów międzynarodowych. Z konsultacji psychologów międzykulturowych korzystają instytucje państwowe, organizacje biznesowe, sektor NGO oraz instytucje edukacyjne.

Czego uczymy

Zobacz przykładowe moduły:

 • Kulturowe zaprogramowanie psychiki
 • Zawód: psycholog międzykulturowy
 • Wywiad i diagnoza akulturacji
 • Cywilizacja Dalekiego Wschodu
 • Cywilizacja Islamu i Afryki Subsaharyjskiej
 • Zarządzanie międzykulturowe i przywództwo
 • Konflikty etniczne. Ochrona międzynarodowa
 • Globalizacja j trendy rozwojowe w kulturze europejskiej

Atuty specjalności

Jedyne takie studia w Polsce

Psychologia międzykulturowa jest jedną z najstarszych specjalności psychologicznych oferowanych na Uniwersytecie SWPS. Pierwszy raz pojawiła się w ofercie uczelni ponad 20 lat temu. Współtwórcą specjalności i kierownikiem zespołu badaczy, którzy opracowują program studiów, jest prof. Paweł Boski, prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce.

Praktyczna wiedza poparta badaniami

Psychologia międzykulturowa jest nauką stosowaną: wyniki jej badań mają bezpośrednie przełożenie na praktykę zawodową a samo kształcenie akademickie zawiera komponenty przygotowania profesjonalnego.

Oferta dla magistrów i licencjatów

Krótsze studia jednolite magisterskie

Osoby z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia zapraszamy na niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie. Studenci korzystający z tej oferty nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

Więcej informacji »

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych. To również ciekawa propozycja dla osób, które chcą wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o wiedzę psychologiczną. Będą one zobowiązane do zaliczenia dodatkowych kursów i otrzymają wsparcie doradcy dydaktycznego, który udzieli im indywidualnych wskazówek, jak efektywnie uzupełnić podstawową wiedzę psychologiczną.

Wiecej informacji »

Zobacz pozostałe specjalności

Neurokognitywistyka

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię z perspektywy, która pozwala wyjaśnić i opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu i badanie związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i emocjonalnymi człowieka.

Czytaj więcej

Praktyczna psychologia społeczna

Studenci uczą się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę z psychologii społecznej w obszarze rozwoju osób i grup; diagnozy i interwencji kryzysowej; konfliktów, ich dynamiki i strategii rozwiązywania; sprawowania i podlegania władzy; wzmacniania liderów i twórczych przywódców organizacji.

Czytaj więcej

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych. Studenci dowiadują się, jak planować rozwój pracowników i organizacji. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych, oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu, kreowania wizerunku i budowania marki.

Czytaj więcej

Psychologia edukacyjna

Studenci analizują wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na dobrostan ucznia i jego osiągnięcia szkolne. Opracowują zindywidualizowane plany uczenia, oceniania i wspierania ucznia, poznają programy wspierania rozwoju indywidualnego oraz przeciwdziałania negatywnym procesom, takim jak agresja czy uzależnienia.

Czytaj więcej

Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

Czytaj więcej

Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

Specjalność wyjaśnia, w jaki sposób możemy modyfikować zachowania ludzi, aby poprawić jakość ich życia. Studenci zgłębiają kwestie oddziaływania środowiska na zachowanie jednostki, dowiadują się, na czym polega terapia behawioralna i poznają metody diagnozy podstawowych zaburzeń zachowania.

Czytaj więcej

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów, specjalnościach i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania znajdziesz tutaj:

 

Zasady rekrutacji

 1. 5-letnie jednolite studia magisterskie
  W tym roku akademickim wprowadziliśmy nowe zasady rekrutacji, która została podzielona na 3 nabory. Na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich obowiązuje lista rankingowa, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Poznaj nowe zasady naboru na studia i sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować.

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".